Nadleśnictwo Radzyń Podlaski - Emerytura to nie koniec bycia leśnikiem

23 kwietnia 2015 10:56 2015 Wersja do druku

W atmosferze kończącego się jubileuszu 70-lecia lubelskich Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski odbyło się niecodzienne spotkanie. Ponad 40-osobowa grupa emerytowanych pracowników jednostki spotkała się z kierownictwem nadleśnictwa, przedstawicielami związków zawodowych oraz leśniczymi z wszystkich 11 leśnictw.Nadleśniczy Krzysztof Hołowiński przypomniał zebranym początki nadleśnictwa, jego przeobrażenia, a także nakreślił plany na przyszłość. Każdy z zaproszonych otrzymał monografię „70 lat lubelskich Lasów Państwowych”. Uczestnicy spotkania odnajdowali w niej cząstkę swego zawodowego życia. Warto wspomnieć, że publikacja ma wyjątkowy charakter. Szukając formuły zaprezentowania 70 lat działalności nadleśnictw, sięgnięto najpierw do zapomnianej publikacji z okazji 40-lecia lubelskich LP. Druga prezentuje przemiany na przestrzeni kolejnego 30-lecia i obecną sytuację.


Nadleśniczy Krzysztof Hołowiński wręcza monografię RDLP Piotrowi Kołodziejczykowi, emerytowanemu głównemu księgowemu w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski
Fot. MK

Patrząc na reakcje zgromadzonych seniorów, szczególnie cenne wydaje się zachowanie w pamięci nazwisk wymienionych tam ludzi, którzy swoje życie związali z lasem i którzy dzięki temu nie pozostali bezimienni. Niewątpliwie w ciekawy sposób udało się utrwalić kawał leśnej historii.

Spotkanie emerytowanych i obecnych pracowników nadleśnictwa stało się okazją zarówno do wspomnień, okazania szacunku poprzednikom, jak i dyskusji o tym, co dziś dzieje się w Lasach Państwowych.

MK