Zjazd Komisji Kombatanckiej - Patrzą w przyszłość, pamiętają o przeszłości

21 lipca 2015 11:47 2015 Wersja do druku

Zjazd Komisji Kombatanckiej, stałego zespołu doradczego dyrektora generalnego LP, odbył się 4–7 maja w Łagowie Lubuskim.

Jak zawsze dwuczęściowe spotkanie rozpoczęły wykłady o przeszłości, ale i przyszłych losach Komisji i działaniach przez nią podejmowanych. W Ośrodku Wypoczynkowym LP „Leśnik” spotkanie rozpoczęli Tadeusz Pasternak, pełnomocnik dyrektora generalnego LP ds. Komisji Kombatanckiej, oraz przedstawiciel RDLP w Zielonej Górze.

Inni prelegenci przybliżyli uczestnikom m.in. działalność zarządu Koła Kombatantów przy Ministerstwie Środowiska (Mieczysław Orzełek), losy leśników zamordowanych w obozach sowieckich (Tomasz Skowronek), działalność Stowarzyszenia „Pękowiec” (Jacek Nestor), ruchu oporu na białostocczyźnie (Edmund Płoński). O historii, ale i perspektywach Komisji Kombatanckiej opowiedział Jan Błaszczyk. Uczestnicy zjazdu mieli okazję zapoznać się z wizualizacją Domu Pamięci w Spale.

Dzień poświęcony sesji terenowej przyniósł nie mniej wrażeń. Kombatanci odwiedzili jednostkę wojskową 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Przywitał ich gen. Andrzej Kuśnierek i wprowadził w arkana historii jednostki. Garść informacji nt. historii regionu zaprezentował też płk Zbigniew Zieliński w referacie „Z kart pamięci Powstania Wielkopolskiego”.

Kolejnym punktem programu była wycieczka po umocnieniach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Pod pomnikiem Nekropolii Kresowych w Świebodzinie kombatanci złożyli kwiaty.

Jacek Nestor