Kongres w Durbanie - o lasach 2050

14 października 2015 10:03 2015 Wersja do druku

Prawie 4000 uczestników ze 142 krajów świata wzięło udział w 14. Światowym Kongresie Leśnym w Durbanie (RPA). Organizowane pod auspicjami FAO forum po raz pierwszy gościło na kontynencie afrykańskim.


Prawie 4000 uczestników ze 142 krajów świata wzięło udział w 14. Światowym Kongresie Leśnym w Durbanie (RPA). Organizowane pod auspicjami FAO forum po raz pierwszy gościło na kontynencie afrykańskim.

Przez pięć dni (7–11 września) wystąpiło 530 mówców, odbyło się 200 różnych sesji i wydarzeń. Kongres skierował przesłanie o kluczowej roli lasów we wprowadzaniu tzw. zrównoważonych celów rozwoju i roli lasów w procesie zmian klimatu.

W sympozjum uczestniczyła delegacja z Polski. Trzy osoby reprezentowały Lasy Państwowe (dyrektorzy Adam Wasiak i Wiesław Krzewina oraz Tomasz Zawiła-Niedźwiecki), a kolejne cztery – środowiska naukowe (Piotr Paschalis-Jakubowicz z SGGW, Andrzej Węgiel i Witold Grzywiński z UP w Poznaniu oraz Wojciech Gil z IBL).         Fot. FAO/G. Carotenuto
4000 osób ze 142 krajów uczestniczyło w 14. Światowym Kongresie Leśnym

Na kongres zostało przygotowanych prawie 1100 artykułów, także z udziałem Polaków (w tym osób, które do Durbanu się nie wybrały). Wojciech Gil przedstawiał poster nt. hodowlanych aspektów lipy, a naukowcy z Poznania – nt. zamawiania usług leśnych. W sesji okrągłego stołu, dotyczącego budowania baz wiedzy dla zintegrowanego zarządzania krajobrazem, wziął udział prof. Zawiła-Niedźwiecki.

Ostatniego dnia uczestnicy przyjęli deklarację, która przedstawia wizję lasów i leśnictwa w 2050 roku. Optują w niej za tym, żeby lasy były postrzegane jako mające fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa żywności i poprawy warunków życia. Deklaracja wzywa do tworzenia prawa i działań w lasach, które mają wpływ na tereny wykorzystywane w inny sposób, w szczególności w zakresie zmian klimatycznych. Raport FAO „Lasy 2015” streszczamy na s. 23.

Red.