XIX Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę - Ekologia i antropologia

14 października 2015 10:10 2015 Wersja do druku

Ponad 5 tys. leśników z rodzinami, pracownicy parków narodowych oraz przedstawiciele szkół leśnych uczestniczyli 19 września w ogólnopolskiej pielgrzymce leśników na Jasną Górę. Jej hasłem były słowa „Nie ma ekologii bez właściwej antropologii”, zaczerpnięte z encykliki papieża Franciszka „Laudato si”.


Mszy św. na jasnogórskim szczycie przewodniczył bp Tadeusz Lityński, nowy krajowy duszpasterz leśników, homilię wygłosił bp Edward Janiak, sprawujący tę funkcję przez ostatnich 19 lat. Towarzyszyli im regionalni duszpasterze LP.

– Dziękuję za wasz wysiłek, by bogactwo i piękno naturalne służyło ludzkiemu rozwojowi – mówił w słowach powitania o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Do wyzwań ostatnich miesięcy, suszy i związanych z nią zagrożeń pożarowych, nawiązywał Maciej Grabowski, minister środowiska: – To dzięki waszej pracy, wieloletnim działaniom wyprzedzającym, udaje się w dłuższej perspektywie czasowej zapobiegać zagrożeniom – mówił do leśników. Na ręce dyrektora generalnego LP przekazał egzemplarz encykliki, który otrzymał podczas spotkania ministrów środowiska z papieżem Franciszkiem.

Dyrektor generalny przypomniał zmiany, jakich Lasy Państwowe doświadczyły w ciągu 90 lat: – Działania dostosowujemy do współczesnych wyzwań, stale polepszamy warunki pracy, unowocześniamy metody zarządzania, technologię i sposoby komunikacji z otoczeniem. Nawiązał także do ostatnich zawirowań wokół LP: – W ostatnim czasie padały skrajne bądź niesprawiedliwe opinie wobec leśników. To mogło zdezorientować nasze środowisko. Dlatego chciałbym, aby wszyscy pracownicy Lasów Państwowych pamiętali, że ich praca jest ważna dla Polski, społecznie użyteczna i doceniana – apelował. Podziękował wszystkim, którzy wspierają leśników w różnorodnych działaniach: – Poparcie udzielane Lasom Państwowym przez bardzo wielu Polaków to budujący przykład opowiedzenia się społeczeństwa za państwowym modelem zarządzania narodowymi zasobami leśnymi. Jesteśmy za to wdzięczni.            Fot. BPJG/Krzysztof Świertok

Do różnych aspektów tzw. ekologicznej papieskiej encykliki nawiązywał w homilii bp Edward Janiak. Wyraził również pragnienie, by kluczem do zmian personalnych w LP stały się profesjonalne przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie. Apelował, by lasy nie były „kartą przetargową” zbliżających się wyborów: – Myślę, że leśnicy są prawidłowo uformowani, potrafią odróżnić kłamstwo od prawdy. Opcje polityczne są zmienne, a lasy państwowe bez względu na manipulację, jako dobro wspólne narodu, są w dobrych i profesjonalnych rękach – podkreślił.

W imieniu przybyłych leśników słowa podziękowania do bp. Janiaka skierował dyrektor Wasiak. – Wielu z nas doświadczyło jego działań. Zawsze odpowiadał na nasze prośby, wnikał w potrzeby. To dzisiejsze spotkanie świadczy o jego umiejętnościach i cechach – podkreślał. – Biskup Edward nasze środowisko, nierzadko wewnętrznie poglądowo podzielone, zawsze potrafi jednoczyć dla dobra lasów i polskiego leśnictwa.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół trębaczy „Leśny Róg” z Nadleśnictwa Pruszków oraz orkiestra Lasów Państwowych z Tucholi.

Małgorzata Kołodziejczyk