Rada Leśnictwa 2015-18 - Nowy skład

24 listopada 2015 13:02 2015 Wersja do druku

Rzutem na taśmę ustępujący minister środowiska powołał (zarządzeniem z 9 października) Radę Leśnictwa. Jej pierwsze, inauguracyjne spotkanie odbyło się w ministerstwie 28 października. Wówczas wiceminister Katarzyna Kępka wręczyła członkom Rady akty powołania.

Zespół ma być organem doradzającym ministrowi w sprawach leśnictwa, także w ujęciu międzynarodowym. Niestety, nie ustają wątpliwości dotyczące momentu powołania rady. Ostatnia trzyletnia kadencja wygasła 10 lat temu, a pierwsze posiedzenie nowej kadencji odbyło się już po wyborach parlamentarnych, a więc tuż przed zmianą ministra.

          

    Wiceminister środowiska Katarzyna Kępka wręcza nominację do Rady Leśnictwa Wiktorowi Szmulewiczowi, prezesowi Rady Krajowej Izb Rolniczych
Fot. Arch. MŚ


Wśród ministerialnych doradców znalazły się osoby reprezentujące instytucje już podległe ministrowi (LP, GDOŚ). Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, w nowym zarządzeniu znalazł się zamknięty katalog podmiotów, które będą miały reprezentantów w Radzie. Pozostali (np. przedsiębiorcy leśni i drzewni) mogą liczyć tylko na uznaniową życzliwość ministra podczas powoływania do składu.
Red.