Instytut Badawczy Leśnictwa - Bilans po roku jubileuszu

24 lutego 2016 09:22 2016 Wersja do druku

W minionym roku Instytut obchodził 85. rocznicę powstania. Jaki to był rok? Dowiedzieliśmy się o tym podczas dorocznego spotkania dyrektora prof. Janusza Czerepko z pracownikami (17 grudnia).

Niezła jest kondycja finansowa IBL. Dyrektor podkreślił, że w ciągu ub. roku wzrosły środki pieniężne na ustawowych funduszach (rezerwowym, nagród, badań własnych oraz stypendialnym), a także środki na lokatach. Można wnioskować, że 2015 r. Instytut zamknie z wynikiem dodatnim (na bilans musimy jeszcze trochę poczekać).

Co wykazuje analiza zatrudnienia w latach 2010–15? Wzrosła liczba osób pracujących w Instytucie (wg stanu na koniec 2015 r. w Instytucie zatrudnionych było 239 osób; 45% stanowią kobiety, a średnia wieku pracownika to 47 lat), co wynika np. z umów na realizację interdyscyplinarnych programów badawczych. Zwiększyła się liczba pracowników komórek administracyjno-ekonomicznych i obsługowych, zaangażowanych w prace w projektach badawczych. Liczba pracowników naukowych, zwłaszcza adiunktów i asystentów, utrzymuje się na stałym poziomie, po 2010 r. nastąpił za to znaczący spadek profesorów zwyczajnych, wzrosła zaś liczba profesorów nadzwyczajnych (patrz wykres).

IBL realizował w 2015 r. 186 zadań badawczych, z których duża część zakończyła się w minionym roku przygotowaniem raportów końcowych (84 zadania). W roku ub. zlecenia DGLP stanowiły ponad 83% łącznych przychodów z projektów zakończonych w 2015 roku. Na początku br. Instytut będzie realizował tylko 39 zadań dla Lasów Państwowych, a przychody w stosunku do roku ub. stanowić będą 68% (o finansowaniu badań mówi w wywiadzie na ss. 8–12 dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski). Mobilizuje to Instytut do składania wniosków w konkursach na projekty badawcze, m.in. ogłaszane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy też z funduszy unijnych.


W 2015 r. prócz uroczystości związanych z jubileuszem IBL zorganizował lub współorganizował dziewięć konferencji (w tym cztery międzynarodowe), 17 seminariów i szkoleń (na każde z nich zapraszano ponad 200 przedstawicieli instytucji i organizacji z całego kraju). W ub. roku odbyły się też cztery posiedzenia Rady Naukowej IBL i cztery Prezydium RN IBL.

Największym spośród wydarzeń, w którym uczestniczyło ponad 300 osób, była VII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej. Tegoroczna Zimowa Szkoła odbędzie się 15–17 marca pod hasłem „Zagrożenia lasu i jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej”.

Red.