DGLP - Porozumienie z PZŁ

24 lutego 2016 09:42 2016 Wersja do druku

Dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski i przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lech Bloch podpisali 12stycznia porozumienie o współpracy LP z PZŁ.

Zadeklarowano współdziałanie w kwestii opracowania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lata 2017–27. Porozumienie ma też doprowadzić do wznowienia umów na dzierżawę obwodów łowieckich leśnych oraz kategoryzacji obwodów na ten okres. Lasy i Związek porozumiały się też w kwestii ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny. Chodzi tu m.in. o zakładanie poletek łowieckich, wprowadzanie drzew owocodajnych czy tworzenie ostoi dla zwierzyny.


    Fot. T. Grądzki

Od lat wiadomo, że myśliwi nie cieszą się zbyt wielką estymą w społeczeństwie. W porozumieniu zapisano więc wspólne działania na rzecz promocji łowiectwa w społeczeństwie (m.in. przez promowanie spożycia dziczyzny) oraz rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. W RDLP powołane zostaną specjalne zespoły zadaniowe, które będą się spotykały i opracowywały plany wraz z samorządami wojewódzkimi i okręgami PZŁ. Taka współpraca ma zdaniem DGLP umocnić łowiectwo jako integralny element gospodarki łowieckiej. Do prac angażowane będą też nadleśnictwa, dzierżawcy obwodów łowieckich czy kierownicy OHZ.– Niech to będzie „nowe otwarcie” w naszych relacjach – mówił dyrektor Konrad Tomaszewski.

Porozumienia LP z PZŁ podpisywane były już wcześniej (np. dyrektor Marian Pigan zawarł porozumienie w imieniu LP w sprawie gospodarowania populacjąjelenia szlachetnego), jednak nigdy w takim zakresie.

UZ