Zespół Kontrolingu Terenowego - Interwencja i prewencja

24 lutego 2016 10:27 2016 Wersja do druku

W strukturze Inspekcji Lasów Państwowych od niedawna funkcjonuje Zespół Kontrolingu Terenowego. Ta podległa dyrektorowi generalnemu jednostka zajmuje się sprawną identyfikacją i rozwiązywaniem problemów terenowych.

Zespół został powołany już 25 listopada ub. roku, trzecim zarządzeniem (nr 91/2015), jakie wydał nowy dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski. Zarządzenie modyfikuje obowiązujące zarządzenie w sprawie kontroli instytucjonalnej (nr 84/2013), uzupełniając je o krótki, dodatkowy ustęp. Mówi o bezpośredniej podległości inspektora kierującego zespołem dyrektorowi generalnemu i formułuje zadania: identyfikacja negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań w terenowych jednostkach organizacyjnych LP.

Szefa zespołu, który liczy obecnie siedem osób, przedstawił dyrektor generalny Konrad Tomaszewski podczas narady LP w Kielcach (relacja na s. 8). Jest nim Krzysztof Kowalczyk, w ostatnim czasie poza LP, wcześniej pracował jako leśniczy na terenie nadleśnictw RDLP w Szczecinku. Leśnicy znają go zapewne z poczytnego bloga pigipedia, który prowadzi z dużym zaangażowaniem (blisko 800 wpisów w ciągu trzech lat).

Zespół przeprowadził już pierwsze kontrole w nadleśnictwach Wieluń, Warcino i w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie. W Kielcach Krzysztof Kowalczyk zapewniał, że zespół nie jest po to, by wyrządzić komukolwiek krzywdę. Będzie interweniował w uzasadnionych przypadkach nieprawidłowości, które są licznie zgłaszane dyrektorowi generalnemu.

– Zespół ma za zadanie wyprzedzać, zbierać informacje – mniej czy bardziej oficjalne sygnały o nieprawidłowościach, również od państwa. Te sygnały będziemy bardzo szybko w systemie ustalonym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych korygować, niwelować – mówił Krzysztof Kowalczyk. I zakończył: – Do miłego zobaczenia.

RaZ