Biostrateg II - Kto dostał grant?

22 marca 2016 12:37 2016 Wersja do druku

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – Biostrateg to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, przygotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dofinansowanie pojedynczych projektów to przeciętnie kilkanaście milionów złotych, gdyż całkowity budżet obecnej, drugiej edycji wynosi 200 mln zł.

W styczniu ogłoszono ocenę merytoryczną 84 wniosków (na łączną kwotę 1,5 mld zł!), jakie wpłynęły do NCBiR. 54 z nich otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, a 14 otrzyma niemałe dofinansowanie. Wśród nich są takie, które dotyczą leśnictwa i produkcji drzewnej. Oto one:

• „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” – instytucją wiodącą jest SGGW (koordynator to prof. Stanisław M. Karpiński z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, zajmujący się transgenicznymi odmianami topoli), który będzie współpracował m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i tamtejszym Instytutem Technologii Drewna. Przyznane dofinansowanie to ok. 14,5 mln zł (całość projektu to ok. 21mln zł).

• „Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle” – to inicjatywa, którą koordynuje spółka Barlinek Inwestycje, współpracując z SGGW, ITD i politechnikami w Poznaniu i Warszawie.

• „Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych” – projektem o takiej nazwie pokieruje spółka MGGP Aero, a współpracować będzie m.in. z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym i SGGW.

Konsorcja naukowe podpisują aktualnie umowy z NCBiR. Realizacja projektów potrwa trzy lata.

Dodajmy jeszcze, że pozytywną ocenę merytoryczną zyskał m.in. projekt koordynowany przez RDLP w Białymstoku (we współpracy m.in. z IBL i SGGW), dotyczący systemu wspomagania zarządzania zagrożeniami środowiskowymi na obszarach cennych przyrodniczo, który miałby byćrealizowany w Puszczy Białowieskiej.

RaZ