Ministerstwo Środowiska - 100 dni podsumowane

6 kwietnia 2016 10:55 2016 Wersja do druku

26 lutego rząd podsumował pierwsze sto dni urzędowania. Także w Ministerstwie Środowiska kierownictwo resortu, z ministrem Janem Szyszko na czele, zaprezentowało owoce swoich działań.
Tematy leśne zdominowała Puszcza Białowieska. – Po objęciu przez nas władzy rozpoczęła się akcja dezinformacyjna na temat Białowieży. Zarówno w prasie polskiej, jak i zagranicznej ukazało się wiele informacji, że wycinamy Puszczę Białowieską– mówił minister środowiska Jan Szyszko.

Podsekretarz stanu Andrzej Konieczny mówił o zleconych inwentaryzacjach strat przyrodniczych i gospodarczych w Puszczy. Jak poinformowano: strat powstałych na skutek zaniechań i błędnych decyzji dotyczących Puszczy z okresu rządów PO-PSL. Deklarował: – Sprawą Puszczy zajmujemy się od pierwszych dni.

Informował też, że RDLP w Białymstoku przeprowadziła ostępową inwentaryzację drewna martwego, a jej wyniki pokazały znaczne pogorszenie stanu zachowania siedlisk priorytetowych i cennych. Wiceminister wymienił bory i lasy bagienne, lasy łęgowe oraz dąbrowę świetlistą. Po raz kolejny powrócił do przeprowadzonej kwerendy dokumentów dotyczących Puszczy Białowieskiej.

Puszcza ma być tematem konferencji (12 i 13 marca), na którą zaproszono m.in. przedstawicieli ONZ, Komisji Europejskiej i zagranicznych ministerstw.

Ministrowie zachwalali nowo przyjęte prawo łowieckie jako spełniające wytyczne nałożone przez Trybunał Konstytucyjny. Podsumowano dotychczasowe działania w kwestii powstrzymywania epidemii ASF na wschodzie kraju. – Zwiększono już wykonanie odstrzałów dzików. Do stycznia w woj. podlaskim mamy wykonanie planu na poziomie 100%. To 10 tys. szt. Wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii rozpoczęliśmy trzyletni program badań rozprzestrzeniania się wirusa w populacji dzika w woj. podlaskim. Dokonaliśmy też weryfikacji wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, celem doprowadzenia do bezpiecznej populacji dzika w sezonie 2016/17 – mówił minister Konieczny. Zapowiedział dalsze prace nad prawem chroniącym polską ziemię leśną. – Przygotowaliśmy projekt ustawy o lasach, która w maksymalny możliwy sposób zabezpieczy polską ziemię leśną przed wykupem przez obcokrajowców. Do prac legislacyjnych rządu projekt zgłosiliśmy 18 lutego.

Minister Szyszko ponownie chwalił osiągnięcia polskiej delegacji podczas tzw. szczytu klimatycznego w Paryżu i zapowiedział organizację dwóch międzynarodowych konferencji w Tucznie, gdzie znajduje się firmowana przezeń stacja pomiarowa pochłaniania CO2 przez lasy. Konferencjom patronować będzie prezydent.

Główny Konserwator Przyrody, podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski, mówił: – Wydaliśmy dyspozycję, by sprawdzić stan środowiska w oparciu o prowadzony dotychczas monitoring. Jednocześnie w tym roku LP będą przeprowadzały na dużą skalę inwentaryzację przyrodniczą w leśnych obszarach Natura 2000. Wyniki tej inwentaryzacji posłużą do sporządzenia planów zadań ochronnych. Jednocześnie w resorcie prowadzone są intensywne prace związane z wydaniem zaległych rozporządzeń, które dotyczą określenia granic i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

UZ