Rada Naukowa Leśnictwa - Doradzą premier

6 kwietnia 2016 10:59 2016 Wersja do druku

Premier Beata Szydło powołała 18 lutego Radę Naukową Leśnictwa, własny organ doradczo-konsultacyjny w sprawach naukowych, dotyczących gospodarki leśnej oraz funkcjonowania ekosystemów leśnych.

W składzie znaleźli się profesorowie: Janusz Sowa (przewodniczący; UR w Krakowie), Piotr Łakomy (zastępca; UP w Poznaniu), Bogdan Brzeziecki, Stanisław Miścicki (obaj z SGGW), Tadeusz Kowalski, Jerzy Starzyk, Stanisław Małek (UR w Krakowie), Jerzy Modrzyński (UP w Poznaniu) oraz jako przedstawiciel Ministra Środowiska prof. Jacek Hilszczański (IBL).

Do zakresu działań Rady będą należały zagadnienia dotykające gospodarki leśnej w Polsce oraz jej związki z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych i działalności w zakresie gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL LP. Zadania, z jakimi gremium będzie się mierzyć, to m.in. przedstawianie premier naukowych opinii, ocen, analiz, ekspertyz, raportów i innych opracowań w zakresie działań podejmowanych w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej w lasach czy w sytuacji zagrożenia dla ekosystemów leśnych, będącego wynikiem kompleksowego oddziaływania wielu czynników szkodotwórczych. Rada będzie miała za zadanie przedstawić metody i sposoby rozwiązywania problemów. Ma też opiniować stanowiska grup społecznych, organizacji, organów krajowych lub organów i instytucji UE w kwestiach gospodarki leśnej. Członkowie Rady będą pełnili obowiązki nieodpłatnie. Wszelkie koszty poniesie KPRM.

Ledwie kilka dni po powołaniu członkowie Rady wizytowali Puszczę Białowieską (20–22 lutego). Premier oczekuje na raport nt. panującej tam sytuacji.

UZ