Szkody od zwierząt chronionych - Kosztowny gryzoń

8 czerwca 2016 10:47 2016 Wersja do druku

Blisko 17,2 mln zł kosztowały szkody wyrządzone w 2015 r. w Polsce przez bobry. Spośród odszkodowań wypłacanych za straty spodowane przez zwierzęta chronione (bobry, żubry, rysie, wilki, niedźwiedzie) to właśnie bobry generują najwięcej strat (93%).


Najwięcej szkód(ponad 5,5 mlnzł) gryzonie wyrządziły w ub. roku w woj. mazowieckim. Najmniej (prawie 33 tys. zł) – w śląskim. Rok wcześniej wypłacono nieco ponad 16,9 mln zł (w woj. mazowieckim 4,4 mln zł, w śląskim 61 tys. zł).

Rosną nie tylko szkody, ale i sama populacja bobrów w kraju (patrz wykres). Wgocznika statystycznego GUS („Ochrona środowiska 2015”) w Polsce w 2014 r. żyło 100216 bobrów (stan na 31 grudnia). Największa populacja zamieszkuje woj. podlaskie (15 tys. osobników; drugie w kolejności jest woj. podkarpackie – 11,6 tys. szt.), najmniejsza – opolskie (400 szt.).

Tylko w 2014 r. RDOŚ wydały 269 zezwoleń na redukcję bobrów. W sumie wyeliminowano 4470 osobników.

Red.