MInisterstwo Środowiska - Audyt poczynań poprzedników

8 czerwca 2016 10:54 2016 Wersja do druku

Audyt podsumowujący osiem lat rządów PO-PSL nie ominął resortu środowiska. 11maja minister Jan Szyszko w sejmowym wystąpieniu wypunktował (głównie przewiny) poprzedników.


Nie mogło zabraknąć tematu Puszczy Białowieskiej. – Zaniechania i błędne decyzje rządu PO-PSL doprowadziły do gnicia, marnotrawienia 4 mln m3drewna o wartości 700 mln zł – mówił minister. – Wskutek tych zaniechań i decyzji zaczęły też tam zanikać drzewostany, siedliska, grożą nam procesy z UE – dodawał.

Minister podkreślał, że polskie zasoby środowiskowe mierzone występowaniem gatunków i ich liczbą są wzorcowe dla świata. Sposób wyznaczania obszarów Natura 2000 w Polsce był jednak błędny, co sprawiło, że one zamiast stymulować rozwój gospodarczy, hamowały go. Rząd PO-PSL bardzo poszerzył listę tych obszarów o propozycje z tzw. shadow list, choć nie musiał tego robić. Skutki były bardzo negatywne, czego przykładem jest dolina Rospudy. Chodziło oczywiście o budowę trasy S19. – To trasa bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego Polski wschodniej, do dziś nie powstała i zniknęła z mapy unijnego finansowania do roku 2050. Podobnie było z S3, która też przez Naturę 2000 do dziś nie jest gotowa –mówił Jan Szyszko.

Wypunktował też problemy z populacją susła w Świdniku. – Zmieniono lokalizację lotniska i wycięto w związku z tym 140 ha lasów. Kolonii susła, dla której to wszystko robiono, już tam dzisiaj nie ma – wyliczał.

Koalicji PO-PSL minister zarzucił też nieprawidłowości przy przyjmowaniu tzw. pakietu klimatycznego, rezygnację z geotermii jako odnawialnego źródła energii. Poruszył też kwestie stawianych gdzie popadnie ekranów akustycznych, reformy śmieciowej, procesu koncesjonowania złóż rud i metali, zaniechania poprzedników w przeciwdziałaniu nielegalnemu wydobyciu kruszyw i bursztynu.

Red.