Nadleśnictwo Celestynów - Pamięć o golgocie leśników

8 czerwca 2016 10:55 2016 Wersja do druku

12 kwietnia w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939–48”. Rozpoczęła się mszą św., poprzedzoną wprowadzeniem pocztów sztandarowych.


Nadleśniczy Artur Dawidziuk zacytował słowa przysięgi składanej przez leśników obejmujących stanowisko. – Taką przysięgę składali, rozpoczynając swoją misję leśnicy, których dzisiaj upamiętniamy. Czy któryś z nich, składając przysięgę, pomyślał, jak wielkiej ofiary zażąda od niego okupant za to, że pozostanie jej wierny? – pytał nadleśniczy. – Wiosną tego roku większość z nich sadziła swój ostatni las. Dzisiaj są to 70-letnie drzewostany, nasze pokolenie je pielęgnuje, a za 30 lat będą to drzewostany dojrzałe, dające plon, który nasi następcy przygotują do kolejnego odnowienia.


Fot. Arch. N. Celestynów

Głos zabrali również Witold Kwiatkowski, wójt gminy Celestynów, oraz płk Zbigniew Zieliński, honorowy prezes leśników-kombatantów.

Nadleśniczy przekazał na ręce Anny Kędziorek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie, akt nadania patronatu nad miejscem pamięci narodowej „Golgota leśników polskich…”. Uczniom zostały wręczone legitymacje, potwierdzające przejęcie patronatu nad poszczególnymi dębami pamięci, a następnie symboliczne złożenie zapalonych zniczy.

Pluton honorowy z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku odczytał uroczysty „Apel Poległych”. Przedstawiciele lokalnych instytucji złożyli pod pomnikiem wieńce. Wzruszający spektakl przygotowany przez uczniów SP w Celestynowie spowodował, że niejedna łza popłynęła z oczu siedzących w zadumie uczestników.

Red.