Ministerstwo Środowiska - Leśnictwo znów osobno

5 września 2016 11:02 2016 Wersja do druku

Departament Leśnictwa w resorcie środowiska znów występuje solo. 3 czerwca minister środowiska Jan Szyszko zmienił podział kompetencji w kierownictwie resortu.


Dotychczas sprawami leśnymi zajmował się Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, pozostający w łączonych kompetencjach podsekretarzy stanu Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego i Andrzeja Koniecznego. Teraz został rozdzielony na dwie jednostki, tak jak to było jeszcze przed dekadą. Wiceministrowi Lewandowskiemu pozostawiono kwestie ochrony przyrody. Leśnictwo trafiło we władanie Andrzeja Koniecznego, pełnomocnika ministra ds. Puszczy Białowieskiej. Konieczny przejął więc nadzór nad PGL LP. Na razie nie znamy dyrektora Departamentu Leśnictwa (kieruje
nim dotychczasowa wicedyrektor dr Anna Żornaczuk-Łuba).


                        Fot. R. Zubkowicz

Zmiany zaszły też w innych jednostkach ministerstwa. Powstał Departament Polityki Surowcowej i Analiz. Do Departamentu Ochrony Powietrza dodano także klimat, a do Departamentu Zrównoważonego Rozwoju – współpracę międzynarodową. Zniesiono Departament Ochrony Środowiska i Departament Strategii i Komunikacji. Kompetencje drugiego przejął utworzony Departament Edukacji i Komunikacji. Powstał nowy Departament Zarządzania Środowiskiem.

UZ