Szlaki zrywkowe - Obowiązkowe w całej Polsce

5 września 2016 11:05 2016 Wersja do druku

Obowiązek udostępniania drzewostanów szlakami zrywkowymi wprowadziło w całej Polsce zarządzenie dyrektora generalnego LP (nr35/2016).


Postulat uregulowania sprawy szlaków zgłaszali przedsiębiorcy posiadający maszyny wielooperacyjne od wielu lat. Część RDLP posiadała już stosowne regulacje. Jako pierwszy 15 lat temu wprowadził je dyrektor RDLP w Zielonej Górze. W jego ślady poszli koledzy ze Szczecinka i Gdańska.

Nowe zarządzenie obowiązuje od 29czerwca i poleca wyznaczać szlaki we wszystkich drzewostanach, gdzie planuje się pozyskanie, niezależnie od rębni. Czyni rozróżnienie na szlaki do zrywki konnej w górach (szerokość 2,5 m) oraz te przeznaczone dla maszyn: harwesterów, forwarderów i najpopularniejszych u nas ciągnikowych przyczep z żurawiem (szerokość 4–5 m). Szlaki dla maszyn mają być rozmieszczone co ok. 20 m, w odległości zbliżonej do podwójnego zasięgu żurawia maszyn. Należy je projektować po jak najkrótszej linii do dróg wywozowych, prostopadle do rzędów drzew. Wycinać można na etapie pierwszego pozyskania z masą (TW lub CP-P). W przypadku dużych upraw na terenach poklęskowych czy porolnych – winny być uwzględnione już na etapie zakładania uprawy. Zarządzenie omawia też przebieg szlaków w przypadku rębni gniazdowych i zagadnienie rozmieszczenia szlaków w warunkach górskich, tj. w zależności od nachylenia terenu i stosowanych środków transportu.

RaZ