Ministerstwo Środowiska - Kadry i płace

5 września 2016 11:06 2016 Wersja do druku

Lubelski poseł Jakub Kulesza (Kukiz’15) zapytał w interpelacji adresowanej do premier Beaty Szydło o sprawy kadrowe w przeszło 200 instytucjach państwowych podległych poszczególnym resortom. W związku z potrzebą kontrolowania racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości funkcjonowania aparatu biurokratycznego zadał pytania o liczbę zatrudnionych, płace, fluktuacje kadr, a nawet o dostęp do służbowych samochodów i kart płatniczych. Z odpowiedzi, którą uzyskał, wybraliśmy Ministerstwo Środowiska i część podległych mu instytucji.


Dane prezentują stan na 1 maja tego roku. W większości przypadków z pewnością nie odpowiadają prawdzie te dotyczące osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Poseł pytał: Ile wynosi mediana oraz średnia płac w poszczególnych instytucjach wymienionych w załączniku? W odpowiedzi mógł więc uzyskać informację o średnich wynagrodzeniach za pierwsze cztery miesiące roku, bez uwzględnienia nagród czy 13. pensji. Najprawdopodobniej dlatego w zestawieniu znajdujemy średnią płac w LP na poziomie 6794,60 zł, podczas gdy w sprawozdaniu finansowo-gospodarczym PGL LP przeciętne wynagrodzenie za rok 2015 wyniosło 7548,90 zł. Niemniej takie zestawienie pozwala przeanalizować wzajemne relacje wynagrodzeń.

RaZ