Sprzedaż drewna - Zmiany sa konieczne

5 września 2016 11:09 2016 Wersja do druku

W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych trwają prace nad usprawnieniem zasad sprzedaży drewna. Jakie najważniejsze zapisy znajdą się w nowym, liczącym przeszło 30 stron projekcie? O to zapytaliśmy dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego.


Podjęcie prac nad nowym zarządzeniem, które w spójny i klarowny sposób uregulowałoby zasady sprzedaży drewna w LP było wyzwaniem, ale i koniecznością. Od lat system sprzedaży drewna działał w mniej więcej ustalonej formie, ale też co roku był modyfikowany, by uwzględnić postulaty branży drzewnej – często wzajemnie sprzeczne ze względu na zróżnicowaną strukturę i interesy podmiotów w tym sektorze. Modyfikacje wprowadzano też z uwagi na potrzeby samych Lasów lub by usunąć doraźne problemy. Ostatecznie powstał złożony konglomerat różnych rozwiązań, mający pogodzić interesy wszystkich, ale de facto niesatysfakcjonujący w dostatecznym stopniu nikogo. Przyszedł czas na rozwiązanie całościowe, wprowadzające przy tym jednolitą terminologię, jasno wskazujące podstawy prawne, itp.


                                                     Fot. U. Zubert

Zarządzenie obejmuje kilkanaście kluczowych zagadnień, w tym cały proces oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców. Przede wszystkim definiuje ono poszczególne rynki sprzedaży drewna – np. podstawowy, dla rozwoju, detaliczny, drewna niepełnowartościowego czy drewna poklęskowego oraz odpowiadające im zasady sprzedaży, by należycie uwzględnić specyfikę różnych sortymentów, nabywców lub innych okoliczności.

Zarządzenie reguluje też m.in. kwestię modelowania i prognozowania podaży i cen drewna w LP, a także ich wpływu na kondycję samych Lasów i całego sektora drzewnego. Głównym narzędziem oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców pozostanie internetowy Portal Leśno-Drzewny. Prace nad zarządzeniem w DGLP są w toku, jego projekt jest również przedmiotem konsultacji z odbiorcami drewna w ramach Komisji Drzewnej – tłumaczy potrzebę zmian dyrektor Tomaszewski. W momencie finalizowania tego numeru „Lasu Polskiego”, Komisja Drzewna miała zaplanowane posiedzenie na 23 sierpnia.

Kiedy nowe procedury systemu sprzedaży drewna w LP wejdą w życie? – Chcę, by do końca października sprawa została zamknięta, tak, by w sposób płynny rozpocząć sprzedaż drewna według nowych zasad na rok 2017 – dodaje dyrektor.

Małgorzata Kołodziejczyk