Lasy Państwowe i BOŚ - Dokapitalizowanie

5 września 2016 11:11 2016 Wersja do druku

Lasy Państwowe wzięły udział w przeprowadzonej w czerwcu prywatnej ofercie akcji Banku Ochrony Środowiska. Ich udział w kapitale banku wzrósł przez to do 6,8%.


Akcje BOŚ są notowane na GPW od 1997roku. Tego lata, przed rejestracją nowej emisji, osiągały rekordowo niskie ceny, ok.11 zł/szt. (jeszcze w początkach 2014 r. ich cena sięgała 50 zł). Wtedy też giełdowa wycena BOŚ opiewała na niespełna 250 mln zł. Kapitał BOŚ dzielił się wówczas na 22,9 mln akcji. Pod koniec czerwca bank wyemitował 40 mln walorów serii U o wartości 10 zł/szt., dzięki czemu został dokapitalizowany kwotą 400mlnzł. W ofercie akcje objęło 11 uprawnionych inwestorów. Najwięcej główny akcjonariusz banku, czyli NFOŚiGW – 20 mln akcji.

Dzięki emisji bank pozyskał kapitał, który zamierza przeznaczyć na rozwój, generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Pieniądze mają wpłynąć także na spełnienie przez bank nadzorczych norm kapitałowych.

Lasy kupiły 3,29 mln akcji (za 32,9 mlnzł) i dziś mają ich 4,27 mln, co daje im 6,8% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu banku. Są trzecim w kolejności akcjonariuszem. Przed ostatnią emisją LP miały 0,98 mln walorów, stanowiących 4,28% w kapitale i głosach.

Przypomnijmy, że przedstawiciel LP zasiada w prezydium Rady Nadzorczej. Tradycyjnie był to dyrektor generalny. Adam Wasiak, który w RN zasiadał do 15 lutego, był jej sekretarzem. Obecnie w RN BOŚ znajdziemy nazwisko Andrzeja Matysiaka. Dyrektor RDLP w Radomiu, który był już członkiem tego gremium w latach 2006–08, jest wiceprezesem RN banku.

RaZ