116. Zjazd PTL-u - W trzech odsłonach

25 października 2016 11:37 2016 Wersja do druku

W dniach 7–9 września w Cetniewie odbył się 116. Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego. Uczestniczyło w nim prawie 300 osób. To coroczne spotkanie PTL-u zgodnie z tradycją składało się z trzech części: sesji naukowej i terenowej oraz części organizacyjnej.

 


Prelegenci i dyskutanci sesji naukowej, która odbyła się pod hasłem: „Komunikacja społeczna w leśnictwie”, szukali odpowiedzi na wciąż gorące i fundamentalne dla naszego leśnictwa i leśników pytanie: jak zyskać akceptację społeczną swoich działań.

Wybór miejsca i tematyki sesji nie był przypadkowy. Bezpośrednia styczność kompleksów leśnych znajdujących się na terenie RDLP w Gdańsku z milionową aglomeracją Trójmiasta i atrakcyjność turystyczna lasów pasa nadmorskiego obligują leśników do pozostawania w nieustającym kontakcie z mieszkańcami i turystami.

Otwierając obrady prof. Andrzej Grzywacz, przewodniczący PTL-u, stwierdził, że ze względu na występujące spięcia na styku leśnicy– społeczeństwo chcemy na ten temat rozmawiać. Mówić o tym, jak dialog prowadzić, jak zrezygnować z żargonu zawodowego, żeby dotrzeć do ludzi, którzy takiej wiedzy nie posiadają.

W części naukowej Zjazdu przedstawiono 13 referatów poświęconych komunikacji społecznej w leśnictwie. O duchowym użytkowaniu lasu, czyli osiąganiu korzyści z tytułu istnienia lasu bez zmiany jego struktury i funkcji, mówił prof. Kazimierz Rykowski z IBL-u. Mówca w prezentacji otwierającej sesję naukową podkreślił, że las, będący od dawna źródłem natchnienia twórców, służył im do przekazywania swoich uczuć za pomocą obrazów czy dźwięków, czyli do komunikowania się z odbiorcą.

Adam Łaszyn, były dziennikarz, ekspert public relations oraz trener szkoleń medialnych i kryzysowych, dowodził, że przekazy w mediach są dziś traktowane jak każdy inny produkt. One sprzedają się najlepiej, gdy są ważnym dla dużej grupy ludzi newsem, ujawniają coś niezwykłego i uruchamiają emocje swoich odbiorców.


Fot. E. Pudlis

O rozwijających się w olbrzymim tempie mediach społecznościowych i ich mocy sprawczej w komunikowaniu się ze społeczeństwem opowiadała Anna Miotk, dyrektor ds. komunikacji firmy Polskie Badania Internetu. Mówczyni, przywołując opinię Manuela Castellsa, autora książki „Społeczeństwo w sieci”, powiedziała, że komunikacja internetowa osiągnęła ogromny sukces, gdyż jest bezpośrednia, autentyczna i nastawiona na pomoc i wymianę informacji.

Podczas jednodniowej sesji terenowej uczestnicy Zjazdu poznali problemy m.in. lasów Szwajcarii Kaszubskiej, leśnictwa Sopot oraz lasów nadmorskich: Mierzei Wiślanej i Mierzei Helskiej oraz Puszczy Darżlubskiej.

Zjazd był okazją do odznaczenia wielu osób, co uczyniono w trzecim, organizacyjnym dniu Zjazdu. Medal Pro Patria za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość wręczono Januszowi Mikosiowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Wejherowo. Honorowe członkostwo PTL-u nadano: prof. Ryszardowi W. Chałupce, Bogdanowi Gieburowskiemu, Kazimierzowi Szabli i Adamowi Szemplińskiemu. Złote Odznaki Honorowe wręczono 32 osobom, a 72– srebrne. Przyznawany raz w roku, zwykle podczas Zjazdu, medal Pro Bono Silvae trafi do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Zostanie wręczony na uroczystości 60-lecia BULiGL-u 4 października.

Kolejny, 117. Zjazd odbędzie się w przyszłym roku w Gnieźnie, na terenie RDLP w Poznaniu.

puls