Nadleśnictwo Celestynów - Pamięć o golgocie leśników

25 października 2016 11:52 2016 Wersja do druku

Odsłonięty na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów (RDLP w Warszawie) 18 listopada 2011 r. pomnik „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939–1948” co roku jest miejscem patriotycznych uroczystości, przypominających o tamtych tragicznych wydarzeniach.


Fot. Arch. N. Celestynów

Golgota upamiętnia ponad 3 tys. leśników i ich rodzin, pomordowanych na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej i w latach następnych przez NKWD. Tworzy ją kamień z tablicą, na której widnieje wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej, oraz urna z ziemią z Katynia, pobraną 10 kwietnia 2010r. przez delegację leśników. Nad całością góruje drewniany, sosnowy krzyż. W pobliżu znajdują się trzy głazy z napisami: Katyń, Kresy, Sybir oraz las 101 dębów ze słupkami opatrzonymi tabliczkami z nazwiskami pomordowanych.

W tym roku uroczystości odbyły się 19września – dwa dni po 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Miały nieco inny, szczególny wymiar. Od tego roku bowiem Nadleśnictwo Celestynów przekazało symboliczny patronat nad miejscem pamięci Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.

Red.