Sejm - Konferencja nt. "Laudato Si"

14 grudnia 2016 11:02 2016 Wersja do druku

Sejmowa sala plenarna gościła 15 października międzynarodową konferencję „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si”. Jej organizatorami były Ministerstwo Środowiska i watykańska Kongregacja Nauki Wiary. Tę drugą reprezentował w Sejmie prefekt Kongregacji kardynał Gerhard Müller. Honorowym patronatem konferencję objął prezydent
Andrzej Duda, który skierował do uczestników listowne przesłanie.


Organizatorzy konferencji starali się wykazać, że polska ochrona środowiska i troska o zasoby naturalne realizowane są zgodnie z wytycznymi głowy Kościoła. Głównie za sprawą unaocznienia, że zrównoważony rozwój i dialog mogą być sprzymierzeńcami przyrody. Rolę dialogu w tak trudnych i budzących skrajne emocje kwestiach kardynał podkreślał w referacie „Co oznacza, że Bóg jest Stwórcą świata?”. Zdaniem Müllera papieska encyklika to odpowiedź na globalny kryzys ekologiczny i powiązany z nim narastający problem nierówności i niesprawiedliwości społecznych. – Głównym tematem encykliki jest odpowiedzialność każdego człowieka w stosunku do Ziemi, traktowanej jako wspólny dom. Ekologię zatem należy rozumieć jako naukę dotyczącą domu
rodziny ludzkiej
– mówił.


            Fot. www.sejm.gov.pl/P. Kula

Wiele uwagi poświęcono udowodnieniu, że ekologia powinna być dziś pojmowana jako zrównoważony rozwój. – Zrównoważony rozwój to nic innego jak wzrost gospodarczy
powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka
– mówił minister środowiska Jan Szyszko. Przekonywał, że człowiek jest podmiotem owego rozwoju, a w związku z tym ma nie tylko prawo, ale obowiązek korzystania z zasobów przyrodniczych. – Żadna z działalności człowieka nie musi pogarszać stanu środowiska. Przeciwnie – działalnością gospodarczą możemy naprawić to, co ewentualnie zniszczyliśmy – mówił. Jego zdaniem zrównoważony rozwój kończy się w momencie, gdy zanika bioróżnorodność, pogarsza się jakość wody czy powietrza, dochodzi do degradacji gleb i lasów.

Nie zabrakło odniesień do trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

W kuluarach Sejmu zaprezentowano
wystawy – poświęconą Puszczy Białowieskiej, o znaczeniu lasów w kontekście polityki klimatycznej oraz ekspozycję Polskiego Związku Łowieckiego.

Zapis konferencji dostępny jest na stronie internetowej Sejmu (www.sejm.gov.pl).

UZ