Przetargi na usługi leśne - Wszędzie jednakowe zasady

14 grudnia 2016 11:21 2016 Wersja do druku

30 września dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wydał
decyzję (nr 499) w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych LP


We wszystkich jednostkach Lasów od przyszłego roku jednakowo wyglądać będą Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umowy na usługi leśne. Przynajmniej w części. W decyzji zapisano bowiem, że należy zachować zapisy SIWZ dotyczące ogólnych realizacji przedmiotu zamówienia, prawo opcji i jej wielkości do 20% wartości przedmiotu zamówienia oraz katalog kar i ich wysokości. W odniesieniu do pozostałych
zapisów, dokument wskazuje, by kierować się nimi. Chodzi m.in. o tworzenie pakietów jednego lub więcej leśnictw i nieograniczanie konkurencji.

Pierwszym kryterium wyboru ofert pozostaje cena.Zaważy w 60%. W 20% o wyborze oferty danego przedsiębiorcy decydować będą aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia. Chodzi o zatrudnienie pracowników wyłącznie na podstawie umów o pracę (wymóg dotyczy także podwykonawców). Przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć nadleśnictwu umowy o pracę drwali. Okazanie umów będzie też konieczne na każde wezwanie zlecającego roboty. Te zapisy już budzą uwagi o wkraczanie w kompetencje m.in. PIP. Za brak umów o pracę przedsiębiorca zapłaci 5 tys. zł (za każdy przypadek braku umowy).

Ostatnie 20% przedsiębiorca otrzyma za samodzielną realizację kluczowych elementów (części) zamówienia.

W zaprezentowanym SIWZ Lasy zawarły m.in. konieczność stosowania olejów biodegradowalnych, o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%, do smarowania w piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania rozlanego oleju (np. mat absorpcyjnych, sorbentów) w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów. Za niezastosowanie biodegradowalnego oleju w umowie z zulami przewidziano karę finansową – 2 tys. zł, za nieużywanie mat – 100 lub 200 zł.

Jednolite dokumenty mają zostać zastosowane do rozstrzygania już przyszłorocznych przetargów – a więc lada dzień.

Dotąd co kilka lat Dyrekcja Generalna LP wydawała zalecenia dotyczące przeprowadzania przetargów. Nie były one jednak obligatoryjne. Każde nadleśnictwo mogło zawrzeć w SIWZ dowolne wytyczne, oczekiwać dostarczenia innych dokumentów, na odmiennych wzorach druków. Decyzja 499 sugeruje, by wszystkie jednostki stosowały dokładnie takie same druki i – przynajmniej w części – wytyczne. To byłoby dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy swoje usługi oferują w kilku jednostkach LP.

UZ