ZSL w Rogozińcu - O kształceniu proobronnym

14 grudnia 2016 11:44 2016 Wersja do druku

21 października w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbyła się konferencja „Innowacje edukacyjne na przykładzie pilotażowego programu edukacji proobronnej w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”, pod patronatem Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jej celem było zapoznanie uczniów z kształceniem proobronnym, Przysposobieniem Wojskowym Leśników oraz współpracą przyszłych pracowników Lasów Państwowych z wojskiem w razie zagrożenia suwerenności państwa polskiego.


Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: płk Zbigniew Zieliński, Sylwia Wojewoda (Departament Leśny MŚ), Tadeusz Pasternak (Główny Inspektor Straży Leśnej), Leszek Banach (dyrektor RDLP w Zielonej Górze), płk Krzysztof Gaj (Sztab Generalny Wojska Polskiego), Wojciech Ziółkowski (zastępca Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza).


Fot. Arch. ZSL w Rogozińcu

W części teoretycznej wysłuchano referatów dotyczących m.in.: roli i znaczenia PWL w systemie obronnym II RP, współczesnych uwarunkowań Obrony Narodowej, innowacji w edukacji uczniów szkół leśnych, propozycji kształcenia proobronnego PWL, współczesnych wymagań współpracy wojska z leśnikami.

W części praktycznej uczniowie ZSL w Rogozińcu przedstawili, na czym taka współpraca ma polegać w sytuacjach pokoju, kryzysu i stanu wojny.

Red.