Instytut Badawczy Leśnictwa - Międzynarodowo o CO2 i CBM

20 stycznia 2017 09:56 2017 Wersja do druku

W LP trwają intensywne prace, mające na celu wdrożenie pilotażowych działań związanych z tworzeniem gospodarstwach węglowych w wybranych wydzieleniach 26 nadleśnictw. W czynione przygotowania wpisała się międzynarodowa konferencja, połączona z warsztatami terenowymi, poświęcona Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3), z udziałem naukowców i licznych leśników z całej Polski. Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego LP, podkreślił duże znaczenie tej konferencji z uwagi na czas, w którym się odbywa – szczególny dla LP w związku z opracowywanym projektem Leśnych Gospodarstw Węglowych.


Wyjaśnijmy, że CBM to oprogramowanie autorstwa kanadyjskich naukowców. Pozwala ono modelować bilans węgla z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych oraz oceniać wpływ prowadzonych zabiegów hodowlanych. O kanadyjskich doświadczeniach w tym zakresie mówił prof. Werner Kurtz z Natural Resources Canada’s Pacific Forestry Centre in Victoria, a Radomir Bałazy z IBL-u o implementacji CBM do polskich warunków, nad czym trwają prace. Zarówno naukowcy, jak i leśnicy wiążą nadzieje z jego wdrożeniem. Nadmieńmy, że kanadyjskie oprogramowanie zajmuje poczesne miejsce w prestiżowych rankingach.

Uczestniczący w konferencji goście z zagranicy: dr Yusuf Serengil z Uniwersytetu w Istambule i dr Yueh-Hsin Lo z Uniwersytetu Nawarry zaprezentowali doświadczenia związane z pochłanianiem węgla przez lasy tureckie i hiszpańskie. O stosowaniu CBM w Unii Europejskiej zaś mówił dr Roberto Pilli, przedstawiciel
Komisji Europejskiej. Polscy naukowcy przedstawili rodzime badania związane z bilansem CO2. Dr hab. Andrzej Jagodziński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku wygłosił referat „Tempo dekompozycji liści drzew w zróżnicowanych warunkach środowiskowych i jego związek z obiegiem węgla w ekosystemach leśnych”, a dr hab. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprezentował sposób modelowania produkcyjności siedlisk na podstawie różnych źródeł danych.

kie