Szczyt klimatyczny COP - Do trzech razy sztuka

20 stycznia 2017 09:57 2017 Wersja do druku

Choć zorganizowane przez Polskę tzw. szczyty klimatyczne COP w 2008 i 2013 r. były bardzo udane, nikt się chyba nie spodziewał, że po zaledwie pięciu latach znów przypadnie nam zaszczyt jego organizowania. Po negocjacjach na zakończonym właśnie COP22 w Marrakeszu (wzięło w nim udział ok. 25 tys. uczestników z 200 państw świata) tak się jednak stało. Polsce przyznano organizację COP 24 w 2018 roku. Gotowość zorganizowania szczytu zgłosił już Gdańsk.


Decyzję w tej sprawie podjęła i ogłosiła 18 listopada Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu. Propozycja organizacji COP24 (sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych) i CMP14 (sesji Spotkania Stron Protokołu z Kioto) w Polsce wypłynęła od ministra środowiska Jana Szyszko.

Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto. Polska zredukowała swoją emisję CO2o 32% względem wymaganych 6% przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Dowodem naszego zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu są także starania polskiego rządu o organizację kolejnego szczytu klimatycznego. To, że powierzono nam ten zaszczyt, jest dla Polski wielkim sukcesem – mówił ministerSzyszko.

COP24 ma być kluczowy. – Na tym szczycie będą zapadały decyzje dotyczące szczegółowego wdrożenia uzgodnionego przed rokiem porozumienia paryskiego, które zacznie obowiązywać od 2020 roku – mówił komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Canete. Na konferencji w stolicy Francji wynegocjowane zostało porozumienie, które jest pierwszą umową międzynarodową, zobowiązującą wszystkie państwa do działań na rzecz ochrony klimatu. Zapisano w niej cel utrzymania wzrostu globalnych średnich temperatur poniżej 2ºC w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie prac nad ograniczeniem wzrostu temperatur do 1,5ºC.

Co przyczyniło się do przyznania Polsce organizacji szczytu? Komentatorzy są zgodni – pomysł tzw. leśnych gospodarstw węglowych i w mniejszym stopniu OZE oraz geotermii. Polska delegacja wiele wysiłku włożyła w pokazanie notablom, biorącym udział w marokańskim szczycie, na czym polega pomysł ze zwiększonym pochłanianiem CO2przez lasy. Spodobał się też zamysł ministra Szyszko na handel emisjami. – Podczas konferencji w Polsce będziemy chcieli pokazać, jak doprowadzić do neutralności emisji, posługując się innowacją oraz techniką wchłaniania CO2przez glebę i lasy. Chcemy też zaproponować badania nad ekonomicznymi uwarunkowaniami redukcji CO2przez wychwytywanie go przez lasy i glebę dla zrównoważonego rozwoju świata. Chcemy wiedzieć, co jest bardziej efektywne – wchłanianie czy redukcja. I to w różnych częściach świata, nie tylko z punktu widzenia temperatur, ale także różnorodności gatunków, zmniejszenia głodu i produkcji żywności – dodał minister Szyszko.

Lasy to najtańszy, najlepszy i najbardziej proekologiczny sposób wychwytywania CO2przez żywe zasoby przyrodnicze. To poprawa jakości gleby, powietrza i retencji wody oraz odpowiedź na to, z czym Europa Zachodnia ma ogromny problem, czyli zanik gatunków – mówił podczas szczytu wiceminister środowiska Paweł Sałek, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to na tyle innowacyjna metoda, i że nie wszystkie kraje mają podobny do naszego system inwentaryzacji lasów, że nie będzie łatwo naszych partnerów do niej przekonać. Ale jesteśmy zdeterminowani, by system wprowadzić – powiedział o leśnych gospodarstwach węglowych w wywiadzie dla jednego z dzienników wicedyrektor LP Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Program pilotażowy leśnych gospodarstw węglowych jest przewidziany w Polsce na lata 2017–20.

Organizacja szczytu COP19 kosztowała Polskę ok. 100 mln zł.

UZ