Nadleśnictwo Hajnówka - Remont wąskotorówki

20 stycznia 2017 10:01 2017 Wersja do druku

W Nadleśnictwie Hajnówka remontowanych jest 3,5 km torów kolejki wąskotorowej. Wiąże się to z wymianą ok. 5 tys. podkładów. Podlegają jej także mocowania i podbudowania torowiska. Z pierwotnej konstrukcji pozostaną szyny, które zostały położone 100 lat temu przy budowie pierwszych torowisk wąskotorowych w Puszczy Białowieskiej. Koszt przedsięwzięcia finansowanego z funduszu leśnego to prawie 1,2 mln zł.


Równolegle trwa rewitalizacja taboru kolejki wąskotorowej. Odrestaurowanych zostanie pięć wagonów i jedna lokomotywa spalinowa. Koszt to 390 tys. zł. Odremontowana i wyposażona została także lokomotywownia.

W latach 1915–18 Puszcza Białowieska pozostawała pod wojskowym zarządem niemieckim. W 1916 r. przystąpiono do budowy kolejki leśnej, która miała obsługiwać m.in. puszczańskie tartaki i stolarnię. W latach 1924–29 kolejki pozostawały pod zarządem angielskiej firmy „Centura” eksploatującej Puszczę. Od 1929 r. zarząd nad kolejkami przejęła Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży. W 1939 r. Puszczę Białowieską zajęli Rosjanie – kolejki nadal miały dużo pracy – oprócz transportu drewna stanowiły środek lokomocji miejscowej ludności. W 1941 r. teren Puszczy zajęli Niemcy, którzy wywozili surowiec zgromadzony przez Rosjan. W 1944 r. zaczęto usuwać wojenne zniszczenia. Uruchomiono pociąg z Hajnówki do Białowieży. Rozwinęły się warsztaty mechaniczne, w których naprawiano tabor, zmechanizował się także załadunek drewna.

Rola kolejek leśnych w transporcie drewna zmalała w latach 70. ub. wieku, wraz z rozwojem transportu samochodowego. Likwidowano kolejne odcinki torów, w efekcie zostały ich 123 km. Transportu drewna kolejką zaprzestano w 1991 roku.

W okresie wiosenno-letnim wąskotorowa kolejka leśna wozi turystów po trasie Hajnówka –Topiło (11 km) oraz (od 2001 r.) na trasie Hajnówka – Dolina Rzeki Leśnej (6 km). W sezonie turystycznym przejeżdża nią ok. 20 tys. osób.

Paulina Król, Marcin Janiuk (Nadleśnictwo Hajnówka)