Interpelacje poselskie - Nowy znak dla leśników?

9 lutego 2018 15:18 2018 Wersja do druku

Poseł Andrzej Kobylarz (Kukiz’15) złożył na początku lipca interpelację poselską do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wnioskuje w niej o wprowadzenie dodatkowego oznakowania na drogach publicznych, które zwiększy bezpieczeństwo kierujących w czasie natężonych prac polowych. Dodatkowe oznakowanie ma pomóc rolnikom i leśnikom zadbać o bezpieczeństwo na drogach, w obrębie których poruszają się maszyny wolnobieżne.

Inicjatywa ustanowienia dodatkowego oznakowania wyszła ze strony rolników z regionu elbląskiego, z którymi poseł często się spotyka. Jak wyjaśnia parlamentarzysta, rolnicy są często zmuszeni do przemieszczania sprzętu rolniczego pomiędzy polami, przecinając drogi publiczne w miejscach słabo oznakowanych i o ograniczonej widoczności.
Moja propozycja zawiera również ułatwienie dla leśników, którzy prowadzą prace leśne i również korzystają z ciągników i pojazdów wolnobieżnych – mówi poseł Kobylarz.
Wprowadzenie znaku drogowego wymaga zmiany w dwóch ministerialnych rozporządzeniach: w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a także w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Red.