Zjazd PTL - Dyskusja o społecznych oczekiwaniach

9 lutego 2018 15:20 2018 Wersja do druku

Wielkimi krokami zbliża się 117. Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Tym razem PTL organizuje go w Gnieźnie (6–8 września), we współpracy z RDLP w Poznaniu.
Zjazdowi towarzyszy sesja pt. „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”.

Wśród wystąpień nie zabraknie tematów, które już niejeden raz wywoływały dyskusje (np. Narodowy Program Leśny, konflikty na linii gospodarka leśna – ochrona przyrody). Sesja odbędzie się w auli gnieźnieńskiego LO nr 1. Przewodniczący PTL-u prof. Andrzej Grzywacz wygłosi referat „Nowe obszary wiedzy dla przyszłych potrzeb wykonywania zawodu leśnika”.
Przed sesją uczestnicy wezmą udział we mszy w Katedrze Gnieźnieńskiej. Drugi dzień zjazdu tradycyjnie poświęcony zostanie sesji terenowej. Na uczestników czeka sześć tras prezentujących zarówno walory przyrodnicze, jak i problematykę, z jaką na co dzień mierzą się wielkopolscy leśnicy. Trzeciego dnia Zjazd Delegatów będzie obradował m.in. nad sprawozdaniami, wręczy też medal Pro Bono Silvae i Odznaki Honorowe PTL-u (Zarząd Główny będzie obradował 
5 września wieczorem).
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 5 sierpnia. Szczegóły na stronie internetowej www.wielkopolski.ptl.pl.
UZ