Pomniki przyrody - Będą kryteria

13 lutego 2018 13:19 2018 Wersja do druku

W portalu rządowego procesu legislacyjnego 26 września opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Wskazuje ono minimalne obwody drzew mierzone na pierśnicy (w zależności od gatunku), kwalifikujące je na pomniki przyrody oraz walory wyróżniające drzewo lub drzewa, pozwalające je uznać za pomnik przyrody (np. zaawansowany wiek, unikatowy pokrój, walory kulturowe). Niezmiennie to rady miast lub gmin poprzez uchwałę ustanawiałyby pomnik przyrody.To powrót do regulacji obowiązujących do 1996 r. (choć z nieco innymi obecnie rozmiarami). W latach 1996–2017 zagadnienie to nie było regulowane prawnie. – Mimo fakultatywnego upoważnienia nie uznawano wówczas wydawania takiego rozporządzenia za konieczne – mówi Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników.

Konieczność określenia w formie rozporządzenia kryteriów uznawania drzew za pomniki wiąże się z nowymi zasadami zezwalania na wycinkę drzew. Po wejściu w życie rozporządzenia gminy będą mogły zgłosić sprzeciw wobec zamierzonej wycinki drzewa przekraczającego te wymiary, nawet gdy miałoby być wycięte przez osobę fizyczną bez związku z działalnością gospodarczą.

W konsultacjach społecznych zwrócono resortowi uwagę m.in. na problem z pomiarami okazów wielopniowych na pierśnicy i zastosowanie wyższych obwodów kwalifikujących drzewa do rangi pomnika przyrody. Zwłaszcza drugi argument podchwycili działacze ekologiczni – ich zdaniem drzewa w miastach rzadko dorastają do wskazanych w projekcie rozporządzenia wymiarów, co otworzy drogę do ich łatwiejszego usuwania. Urzędnicy warszawskiego ratusza oszacowali, że wymogów nowego rozporządzenia nie spełniłoby ponad 100 dzisiejszych pomników przyrody w stolicy.

Rozporządzanie miałoby wejść w życie 17 grudnia. Obecnie trwa opiniowanie projektu.

Red.