SPL – List do dyrektora generalnego LP

16 marca 2018 11:41 2018 Wersja do druku

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych wystosowało 4 lutego list otwarty do dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego. Zwróciło w nim uwagę na trzy ważkie dla przedsiębiorców problemy.


Pierwszym są terminy płatności za usługi wykonane na rzecz nadleśnictw, wynoszące obecnie do 21 dni. Wiele jednostek Lasów płaci wykonawcom ostatniego dnia, choć, mimo ustaleń z przedsiębiorcami (podczas Komisji Wspólnej z 30 października 2017 r.), miały dokonywać płatności możliwie szybko. Zdaniem SPL wynika to z zachowawczego działania nadleśniczych, chcących uniknąć podejrzeń o niegospodarność i dlatego stosujących maksymalny umowny okres rozliczenia. Stowarzyszenie postuluje do Andrzeja Koniecznego o potwierdzenie ustaleń Komisji Wspólnej dotyczących uiszczania wcześniejszej zapłaty za usługi.

Kolejną, ale dobrze już znaną kwestią, okazały sięharwestery we własności LP. Zdaniem SPL nadleśnictwa zlecają jednostkom LP pozyskanie maszynowe na najdogodniejszych dla efektywnego wykorzystania sprzętu terenach (obszarów o stosunkowo przyjaznej strukturze, gdzie efektywność ekonomiczna wykorzystywania wieloczynnościowych maszyn jest bardzo wysoka). Jednocześnie wymóg posiadania maszyn wielooperacyjnych jest coraz częściej stawiany przedsiębiorcom leśnym stającym do przetargów, a wyłączanie na rzecz LP dużych pakietów skutkuje spadkiem opłacalności prac dla zuli. Ogranicza to więc rozwój przedsiębiorców i wprowadzanie nowych technologii. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, że państwowe maszyny nie wykonują obecnie prac na terenach klęskowych (czym tłumaczono ich zakup), przez co problem staje się coraz bardziej dotkliwy.

Ostatnim poruszonym w liście zagadnieniem było zdobywanie kwalifikacji pilarza, a zwłaszcza uznania kwalifikacji pracowników interwencyjnych z zagranicy. Stowarzyszenie poprosiło dyrektora Koniecznego o wsparcie w instytucjach pozwalające na uznawanie ich kwalifikacji. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę zwłaszcza na długość (i koszt) kursu drwala w Polsce, który często musi objąć osoby z doświadczeniem zawodowym zdobytym w innym kraju. Ponadto od kursantów wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie nieadekwatnym do potrzeb stanowiska. SPL postuluje o umożliwienie szkolenia pracowników w ich ojczyźnie, a zdawanie egzaminu już w Polsce. 

S.