Wybory samorządowe - Apel Ruchu Obrony Lasów Polskich

23 maja 2018 12:26 2018 Wersja do druku

Zbliżają się wybory do samorządów, trwają rozmowy i działania przygotowujące do głosowania, ustalane są listy kandydatów. 13–15 marca 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyła się X edycja Zimowej Szkoły Leśnej. W sesjach wzięło udział wielu leśniczych, nadleśniczych, dyrektorów, profesorów i gości, dzięki czemu wydarzenie spełniło rolę narady. Uczestnicy byli zgodni, że w społeczeństwie wiedza o lasach jest niepełna, często wypaczona.


Dyskutanci doszli do wniosku, że w całym kraju udział leśników w samorządach jest bardzo skromny. A właśnie w samorządach radni-leśnicy mogą przedstawić stanowisko racjonalnej gospodarki leśnej, przekazać wiedzę o lesie. Dobrymi radnymi są w tym zakresie nie tylko sami leśnicy, ale i ich małżonkowie.

Zwracamy się z apelem, prośbą do leśników, aby się nie wahali, żeby podjęli decyzję i kandydowali do samorządów. Nie podpowiadamy, z jakich opcji politycznych, bowiem leśnicy są potrzebni w każdej i we wszystkich samorządach.

Zwracamy się do całej braci leśnej. Dla dobra polskich lasów, dla dobra leśników popierajmy naszych kandydatów. Skuteczność apelu ocenimy z końcem roku. Darz Bór!

Henryk Pargieła
Ruch Obrony Lasów Polskich