Nadleśnictwo Radom - Pierwsza Dama RP sadziła las

23 maja 2018 12:34 2018 Wersja do druku

Leśnicy z wydatną pomocą młodzieży i przyjaciół lasu reprezentujących różne środowiska i instytucje posadzili ok. 3,5 tys. dębów w Lesie Kapturskim na terenie Nadleśnictwa Radom. Sadzenie wpisało się w ogólnopolską akcję „1000 drzew na minutę” i obchody 100-lecia niepodległości. Akcentem jubileuszowym było odsłonięcie pamiątkowego kamienia przy pomniku przyrody „Dąb Niepodległości”, czego dokonali m.in. Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, i miejscowy leśniczy Tomasz Syta z córką Julią i synem Antonim.


Honorowym gościem była żona prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, która wyraziła radość z akcji sadzenia lasu, podkreślając, że jest ono przejawem troski o dobro wspólne, jakie stanowi środowisko naturalne czy czystsze powietrze. Pierwsza Dama RP zaznaczyła, że tego typu działania mają charakter wspólnotowy i niosą ważki element patriotyzmu, gdyż każda praca wykonana z myślą o przyszłych pokoleniach kryje w sobie głęboki patriotyzm. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, mówił, że praca z myślą o kolejnych generacjach jest wpisana w pragmatykę zawodu leśnika. Tylko w tym roku na terenie radomskiej dyrekcji posadzono ponad 17 mln drzew, odnawiając 2300 ha lasu.


Fot. E. Szczerbicki

Nadleśniczy Jacek Karaśkiewicz objaśnił zasady sadzenia, a dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny zademonstrował je na gruncie na tyle skutecznie, że uczestnicy akcji pojęli je w mig i ciągu niespełna trzech godzin wykonali zadanie. Do pracy dodatkowo zmobilizowały słowa prezydenta RP Ignacego Mościckiego wygłoszone w roku 1933 w Wilnie podczas pierwszych obchodów Święta Lasu: W spadku po praojcach naszych tkwi w każdym z nas umiłowanie lasu. Atawizm ten jest tak silny, że miłości i przywiązania do lasu nie da się z nas wykorzenić. Cytujący tę wypowiedź dyrektor generalny LP zauważył, że także zebrani w Lesie Kapturskim dzieci i starsi reagują bardzo spontanicznie na potrzeby przyrody i lasu, wyzwalając dobre emocje.

Emilian Szczerbicki