Prawo łowieckie - Józwiak i Pasławska skarżą ustawę łowiecką do Trybunału

28 czerwca 2018 08:55 2018 Wersja do druku

Zgodnie z zapowiedziami padającymi z mównicy sejmowej zaraz po uchwaleniu nowelizacji Prawa łowieckiego (22 marca) posłowie Bartosz Józwiak (Kukiz’15) oraz Urszula Pasławska (PSL-UED) zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o stwierdzenie niezgodności dokumentu z ustawą zasadniczą. Zwrócono uwagę na złamanie postanowień konwencji międzynarodowych, do których przestrzegania jesteśmy zobligowani. Wniosek został złożony 21 maja, krótko po konferencji prasowej w Sejmie, na którą nie zostali wpuszczeni m.in. dziennikarze branżowej „Braci Łowieckiej”.


Przedmiotem kontroli konstytucyjnej jest pięć zapisów Prawa łowieckiego i jeden ustawy o broni i amunicji. Chodzi o obowiązek okresowych badań lekarskich i psychologicznych myśliwych wprowadzony poprawką Senatu w sposób łamiący zasady przebiegu postępowania legislacyjnego.

Jeżeli chodzi o Prawo łowieckie, niezgodny z Konstytucją miałby być szeroko dyskutowany zapis eliminujący możliwość płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny podczas konkursów i szkoleń psów myśliwskich oraz ptaków łowczych. Podniesiono m.in. jego sprzeczność z koniecznością ochrony sokolnictwa jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz utrudnianie realizacji zobowiązania do posiadania dobrze ułożonych psów. Obszernym uzasadnieniem opatrzono kwestię udziału dzieci w polowaniach. Zdaniem posłów takie rozwiązanie narusza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także prawa dzieci do ich prywatności. Zakaz łamie również Konwencję o prawach dziecka, która mówi, że to rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za jego wychowanie i rozwój.

Zakwestionowano także zgodność z Konstytucją wprowadzenia wyboru łowczego krajowego (i zgłoszonych przez niego łowczych okręgowych) przez ministra środowiska, argumentując, że pozbawia to samorządności organizację społeczną, jaką jest PZŁ. Podniesiono także, że wbrew ustawie zasadniczej nałożono na samorządy obowiązek realizowania procesu likwidacji szkód łowieckich bez zagwarantowania na ten cel środków finansowych z budżetu państwa. Zauważono wreszcie, że przesuwanie zobowiązań kół łowieckich w przypadku ich bankructwa lub niewypłacenia w terminie odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę to przejaw stosowania odpowiedzialności zbiorowej, co jest niezgodne z fundamentalną zasadą sprawiedliwości społecznej.

Nad zmianami w prawie łowieckim pochyliły się także sejmowa komisja rolnictwa i ochrony środowiska.

ADP