Budownictwo mieszkaniowe - LP współzałożycielem nowej spółki

17 lipca 2018 13:32 2018 Wersja do druku

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów widnieje kolejny projekt nowelizacji ustawy o lasach i niektórych innych ustaw (datowany na 30 kwietnia). Zmiany dotyczą wspierania energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego, a udział w tym będą miały Lasy Państwowe, NFOŚiGW oraz Bank Ochrony Środowiska. Instytucje te mają zostać założycielami nowej osoby prawnej, wspierającej wznoszenie drewnianych domów, zarządzanie nimi i tworzenie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. Powstanie więc spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane SA – inwestor rozwijający drewniane budownictwo mieszkaniowe w kraju.


Współudział LP zagwarantuje usprawnienie pozyskania terenów do realizacji inwestycji, a pozostali dwaj założyciele zapewnią zaplecze niezbędne do efektywnego pozyskiwania funduszy. Spółka będzie utrzymywała się z przychodów gospodarowania nieruchomościami.

Pomysłu tego nie popiera Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (swoje wątpliwości wyrazili na początku czerwca w oficjalnym komunikacie). Obawy związkowców dotyczą przede wszystkim umieszczenia zapisów o PDD SA właśnie w ustawie o lasach. Zdaniem „Solidarności” przepisy te wykraczałyby poza zakres przedmiotowy ustawy. Z kolei brak górnego limitu kapitału zakładowego będzie ich zdaniem pozwalał na wniesienie do niego przez LP dodatkowych wkładów niepieniężnych, w tym przypadku gruntów, gdyby zapadła decyzja o jego zwiększeniu. NSZZ proponuje rozwiązanie alternatywne, w którym LP nie weszłyby do spółki, a byłyby jedynie zobowiązane do przekazania określonej ilości gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.


Fot. www.pxhere.com

Obawy wyraża też przemysł drzewny, który wskazuje, że prawdziwą promocją budownictwa drewnianego powinno być urealnienie cen drewna i zmiany w restrykcyjnych przepisach budowlanych.

Nowelizacja prawa ma dotknąć też parki narodowe, które przejmą na własność udziały Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w ich granicach. W stanie obecnym tereny takie są zarządzane przez starostów, gdyż Kodeks cywilny uniemożliwia ustanowienie użytkowania wieczystego na części udziału we współwłasności. Nowelizacja da więc parkom narodowym możliwość władania nieruchomościami, co z kolei ułatwi realizację celów statutowych. Nad zmianami w ustawach czuwa minister środowiska Henryk Kowalczyk. Wyraża nadzieję, że ustawę uda się uchwalić jeszcze przed wakacjami.

Pierwsze budowy drewnianych domów wielorodzinnych (w ramach programu Mieszkanie+) ruszyły w ubiegłym roku. M.in. na warszawskim Targówku powstaje drewniany budynek mieszczący 15 lokali. Już w tym roku ruszy budowa drewnianego wieżowca w Nadleśnictwie Płońsk (RDLP w Warszawie), a o inwestycje zwracają się sami samorządowcy, jak w przypadku gminy Rudnik (woj. śląskie). Resort środowiska przewiduje, że PDD wybuduje 35 tys. mieszkań i ponad 1 tys. domów jednorodzinnych. Jeszcze w tym roku może powstać pierwsze 100 mieszkań i 50 budynków jednorodzinnych.

SLV.