Nadleśnictwo Rymanów - Transgraniczna trasa rowerowa

17 lipca 2018 13:41 2018 Wersja do druku

Po ponad rocznych przygotowaniach, wielokrotnych spotkaniach, zakończonych przetargach, odebranych pracach i tysiącach stron papieru… udało się! 22 maja br. polsko-słowacki tandem dojechał do mety projektu pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych”. Jak na warunki Beskidu Niskiego przystało, droga, po której jechał, nie należała do najłatwiejszych. Nieraz bieg spraw zaskoczył i wydawało się, że projekt stoi w miejscu.Trasa otwarta, można wyruszać na transgraniczny szlak
Fot. T. Łuszcz

Widząc efekt współpracy, śmiało mówimy, że jesteśmy dumni z „produktu”, jaki oddajemy turystom – mówią leśnicy z Nadleśnictwa Rymanów (RDLP w Krośnie), partnera wiodącego projektu.

Na tym przykładzie proszę sobie wyobrazić, jak rower zbliża i jak skraca trasę pomiędzy dwoma narodami – podkreślił Paweł Panaś, nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. W otwarciu tras rowerowych uczestniczyli: zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej Marek Marecki, dyrektor generalny Lasów Republiki Słowackiej (LSR) Marian Stanik, nadleśniczy Odštepnego závodu w Vravovie Jozef Šimkanin wraz ze swoją załogą. Pojawili się też przedstawiciele lokalnych samorządów oraz stowarzyszenia sportowo-rekreacyjnego „Żbik Komańcza”. Wspólny polsko-słowacki projekt był realizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2014–20. Jego łączny koszt to ok. 138 tys. euro, z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zapewnia dofinansowanie w 72%, a budżet państwa w 5%. Pozostałe środki stanowią koszt partnerów projektowych, czyli Nadleśnictwa Rymanów i LSR závod Vranov nad Topľou.


Fot. M. Maśnik
W ramach projektu zostało oznakowanych łącznie ok. 200 km tras rowerowych, wykorzystując istniejące ścieżki, szlaki turystyczne, drogi leśne czy publiczne.

Ponadto zostało łącznie wybudowanych siedem wiat wypoczynkowych, w tym cztery na terenie Nadleśnictwa Rymanów: Polana Surowiczne, parking grzybiarzy w leśnictwie Szachty, Czeremcha oraz na trasie czerwonego szlaku beskidzkiego w Darowie. Przy wiatach nie mogło zabraknąć tablic informacyjnych i stojaków na rowery. Ponadto na czterech odcinkach ścieżek leśnych została wyrównana nawierzchnia. Efektem naszego projektu jest sieć ścieżek, która daje różne warianty o różnym stopniu trudności do zaplanowania wycieczki pieszo-rowerowej.

Barbara Kułak

Nadleśnictwo Rymanów