Nadleśnictwo Żednia (RDLP w Białymstoku) - Szkółkarze na szkoleniu

20 sierpnia 2018 14:13 2018 Wersja do druku

Tematem przewodnim szkolenia szkółkarskiego zorganizowanego przez RDLP w Białymstoku i firmę Pronar Sp. z o.o. było nawożenie szkółek leśnych, a w szczególności nawożenie organiczne. 27  czerwca słowa: „kompost”, „kompostownia”, „kompostowanie” były używane i odmieniane na wszystkie możliwe sposoby.Organizatorzy szkolenia szczególną uwagę poświęcili prezentacji nowego źródła biomasy, które może być wykorzystywane do produkcji kompostów szkółkarskich. Jest nim masa zielona stanowiąca pozostałość po procesie fermentacji z biogazowni. Szkolenie rozpoczęło się wizytą właśnie w takim obiekcie w Michałowie, gdzie dzięki uprzejmości firmy Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o. uczestnicy zapoznali się z procesem technologicznym produkcji biogazu z biomasy pochodzenia rolniczego, głównie z zakiszonej masy zielonej z kukurydzy. Po procesie fermentacji, odzyskaniu cennego biogazu, pozostałość biomasy w postaci półpłynnej trafia do magazynów resztek pofermentacyjnych, skąd jest pobierana do dalszego wykorzystania, najczęściej do nawożenia upraw rolniczych. Biogazownie posiadają też instalacje do odseparowywania wody i osuszania pulpy. Wynikiem tego procesu jest poferment w postaci stałej, przypominający swoją strukturą i wyglądem obornik koński. W tej formie może on być wykorzystany do produkcji kompostów.


Fot. Arch. firmy Pronar

Nadleśnictwo Żednia, zainteresowane pozyskaniem alternatywnego źródła biomasy do produkcji kompostów leśnych, zleciło wykonanie szczegółowej analizy próbek pofermentu. Wykazała ona, że zawartość podstawowych składników pokarmowych oraz metali ciężkich mieści się w przedziałach określonych dla kompostów stosowanych do nawożenia szkółek leśnych.

Podczas szkolenia do wyników badań laboratoryjnych szczegółowo odniósł się w swoim wykładzie Włodzimierz Buraczyk z Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego SGGW, pozytywnie oceniając skład pozostałości pofermentacyjnych z biogazowni i opiniując ich wykorzystywanie jako cennego dodatku do kompostów produkowanych na potrzeby nawożeniowe szkółek leśnych.

Zwieńczeniem szkolenia był pokaz maszyn recyklingowych firmy Pronar Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi (woj. podlaskie). Producent zaprezentował sprzęt pozwalający w kompleksowy sposób przetworzyć pozostałości z procesu pozyskania drewna (korę, gałęzie, a nawet karpinę), torf i biomasę z biogazowni. Maszyny zostały zagregowane w jeden ciąg technologiczny. Proces tworzenia kompostu rozpoczynał mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy MRW 2.85 służący do rozdrabniania masy zielonej. Dalej surowiec trafiał do przesiewacza bębnowego MPB 18.47, sortującego masę zieloną na dwie frakcje składowane w oddzielne pryzmy. W celu przyśpieszenia kompostowania do pryzmy z grubą frakcją nadsitową dodano odpady z biogazowni. Ostatecznie kompost został zmieszany i napowietrzony za pomocą przerzucarki MBA 4512g. Dzięki zastosowaniu podwozia gąsiennicowego maszyna idealnie nadaje się do wykorzystania na szkółkach leśnych.

Użycie nowoczesnych maszyn sprawia, że proces produkcji, formowania i przerabiania pryzm kompostowych jest szybki i skuteczny. Uczestnicy szkolenia byli pod wrażeniem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakości maszyn. Zdaniem Nadleśnictwa Żednia pozostałości pofermentacyjne z biogazowni mogą stanowić cenną domieszkę w biomasie do produkcji kompostów leśnych. Kurcząca się dostępność oraz wysokie ceny podstawowych składników kompostu leśnego zmuszają do szukania alternatywnych źródeł biomasy. Nie bez znaczenia pozostają koszty, wszak pozostałości poeksploatacyjne w procesie produkcji biogazu są odpadem, którego cena jest bardzo konkurencyjna.

Grzegorz Dworakowski