Podatek leśny - Zyskają LP, stracą gminy

29 października 2018 15:00 2018 Wersja do druku

Rząd postanowił uściślić sposób naliczania podatku od gruntów leśnych zajętych pod linie przesyłowe prądu, gazu itp. Ustawa (przygotowana przez Ministerstwo Energii) o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym została przyjęta przez Sejm 20 lipca. Nowela zacznie obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku.


O nowelizację ustaw o podatku rolnym i podatku leśnym zabiegały firmy energetyczne. Ich bolączka była związana z dowolną interpretacją gmin co do tego, czy grunt leśny z posadowioną na nim linią przesyłową wciąż służy gospodarce leśnej i powinien być obarczony podatkiem leśnym, czy też jest to już działalność gospodarcza i w związku z tym podatek powinien być dużo wyższy. Od stycznia jasne będzie, że w takim przypadku należy naliczać podatek leśny.

Chociaż najbardziej zyskają na tym firmy energetyczne, to ich apele do Ministerstwa Energii popierały także Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska. Nie bez powodu, bo chociaż infrastruktura posadowiona na terenach w zarządzie LP należała do firm energetycznych, to podatek od nieruchomości uiszczały Lasy. Nadleśniczy zaś, za zgodą dyrektora RDLP, może obciążyć nieruchomość wynagrodzeniem za służebność przesyłu w wysokości odpowiadającej wartości podatków i opłat za grunt z infrastrukturą przesyłową. Dopiero później koszt wynikły z obciążenia publicznego był, zgodnie z ustawą o lasach, zwracany LP przez firmy energetyczne. W praktyce więc LP nie oszczędzą w wyniku zmian w prawie, jednak, jak zaznacza Piotr Baryga z Wydziału Prawnego DGLP, znowelizowane przepisy będą lepszym rozwiązaniem niż dotychczas: – Zmiana opodatkowania oznacza mniejsze obciążenia dla nadleśnictw. Chociaż większość gmin pobierała podatek leśny od gruntów z np. liniami przesyłowymi i w ich przypadku nic nie ulegnie zmianie, to część domagała się podatku wg stawek dotyczących gruntów zajętych pod działalność gospodarczą. Prawdziwą bolączką była jednak możliwość ubiegania się przez gminy o korektę podatku do pięciu lat wstecz, gdy dotychczas domagały się podatku leśnego, a nagle zdecydowały o naliczaniu go od działalności gospodarczej. Powodowało to nagłe i niemożliwe do przewidzenia obciążenie dla nadleśnictwa. Uściślenie przepisów jednoznacznie ukraca ten proceder.

SLV.