Puszcza Białowieska - Wizyta ekspertów UNESCO

13 grudnia 2018 08:58 2018 Wersja do druku

Mieszkańcy, samorządowcy, działacze ekologiczni i zarządcy obszaru Puszczy Białowieskiej mieli okazję się spotkać z ekspertami UNESCO, którzy od 24 września wizytowali polską i białoruską część kompleksu leśnego. Rutynowa wizyta kontrolna miała na celu weryfikację tego, czy są realizowane rekomendacje i wnioski nt. zarządzania obszarem światowego dziedzictwa, sformułowane przy okazji misji doradczej z 2016 roku.


Wizyta przebiegała w przyjaznej atmosferze. Jej częścią była sesja otwarta w auli Białowieskiego Parku Narodowego. – UNESCO to wartość globalna i uniwersalna. Pod uwagę należy brać zdanie wszystkich stron, w tym organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności. Ta ostatnia powinna zaś mieć zapewniony dostęp do dóbr płynących z lasów Puszczy Białowieskiej – komentowała Jadwiga Dąbrowska, wicestarosta pow. Hajnowskiego. O istotności funkcjonowania transgranicznego obiektu światowego dziedzictwa w Puszczy dla rozwoju regionu mówi także Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki: – Mam nadzieję, że eksperci UNESCO nie zmienią dotychczasowego stanowiska i Puszcza Białowieska utrzyma status światowego dziedzictwa. Zaskoczyła mnie zaś argumentacja organizacji pozarządowych, przekonujących samorządy i mieszkańców do szukania dochodu w turystyce. Jednocześnie krytykują remont drogi narewkowskiej, która będzie świetnym sposobem udostępnienia lasu dla turystów i doskonałą ścieżką rowerową. 


Wśród wizytujących Puszczę Białowieską była m.in. wiceminister środowiska Małgorzata Golińska (z prawej)
Fot. Tomasz Ginszt

Nie zabrakło też głosów leśników gospodarujących w puszczańskich nadleśnictwach. – Eksperci wyraźnie zaakcentowali, że wszyscy zebrani na sali interesariusze powinni pamiętać zwłaszcza o dwóch kryteriach, na podstawie których Puszczę wpisano na listę światowego dziedzictwa. Ważne jest, by wszyscy jednakowo je rozumieli – mówiła Katarzyna Gurowska, koordynator strategii z RDLP w Białymstoku. – Są to kryterium dziewiąte, czyli zachowanie ciągłości procesów przyrodniczych, i kryterium dziesiąte mówiące o ochronie cennych gatunków.

Nie obyło się oczywiście bez lustracji drogi narewkowskiej. – Należy podkreślić, że droga ta jest w trakcie prac budowlanych, stąd nie można było wejść na teren budowy. Eksperci mieli jednak możliwość zobaczyć realizację inwestycji z bezpiecznego miejsca, gdzie odbyła się gorąca dyskusja z przedstawicielami części NGO – zaznaczał Adam Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych RDLP w Białymstoku.

Eksperci UNESCO wyrazili zadowolenie ze współpracy nadleśnictw i Białowieskiego Parku Narodowego ze stroną białoruską. – Liczba wspólnych projektów oraz wzajemna wymiana doświadczeń były dla ekspertów najlepszym zapewnieniem, że przygotowywany transgraniczny plan zarządzania dziedzictwem ludzkości będzie starannie opracowany – zapewniała Gurowska.

Na podstawie doświadczeń z terenu i rozmów z interesariuszami eksperci UNESCO we własnym gronie wypracują wspólne stanowisko. Już teraz podziękowali jednak wszystkim instytucjom za wkład w realizację działań wynikających ze sformułowanych w 2016 r. rekomendacji. 

SLV.