RDLP w Lublinie - Konferencja pszczelarska

20 marca 2019 13:48 2019 Wersja do druku

Pod hasłem „Praktyczne aspekty wdrożenia zajęć edukacyjnych z zakresu roli i znaczenia pszczół w środowisku leśnym” lubelscy leśnicy rozmawiali o istotnej roli pszczół w środowisku naturalnym. O potrzebie ich ochrony oraz edukacji społeczeństwa w tym zakresie dyskutowali 5 lutego w Nadleśnictwie Kraśnik (RDLP w Lublinie).


Konferencja zgromadziła wiele osób pasjonujących się pszczelarstwem, ale i edukatorów leśnych, którzy chętnie wykorzystują ten temat. Dużo czasu poświęcono omówieniu koncepcji „Pszczoły wracają do lasu” w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Zdrowa żywność z polskich lasów”.

Fot. arch. Nadleśnictwa Kraśnik

LP zamierzają wypromować pszczelarstwo jako dział gospodarki wpływający na zachowanie i zwiększenie bogactwa przyrodniczego terenów leśnych. Ponadto w ramach projektu, na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracowników LP, wytypowano 104 pasieki testowe wyposażone w wagi pasieczne, dzięki którym na bieżąco zespół badaczy pozyskuje dane m.in. o rodzinie pszczelej, jej wielkości, temperaturze w ulu i jego wadze. Z punktu widzenia konferencji istotne jest również założenie projektu, które mówi o włączeniu obiektów edukacyjnych LP w propagowanie zasad i potrzeb ochrony owadów zapylających – podkreślała Ewa Pożarowszczyk z RDLP w Lublinie.

Pszczoły w edukacji leśnej były przedmiotem wystąpienia Adama Jurka z Nadleśnictwa Kraśnik łączącego zawód leśnika z pasją pszczelarza. – Pszczoły zapylają 70–80% roślin, a byt człowieka zależny jest od ich istnienia – zaznaczył i podkreślił: – Nie tylko w lasach konieczne jest kształtowanie bioróżnorodności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania rodziny pszczelej. Potrzeba działania w najbliższym otoczeniu: ogródku, parku, sadzie. Na tematy związane z ochroną pszczół warto uwrażliwiać społeczeństwo już od najmłodszych lat.

Barbara Zielińska
Specjalista SL ds. edukacji, Nadleśnictwo Kraśnik
Ewa Pożarowszczyk
Rzecznik prasowy RDLP w Lublinie