Leśnik Roku 2018 - Dyrektor uhonorowany

20 marca 2019 15:36 2019 Wersja do druku

Podczas XX posiedzenia Kapituły „Przeglądu Leśniczego” 22 stycznia w Poznaniu wyróżniono kolejne osoby i instytucje leśne. Tytułem „Leśnika Roku” i Dębową Statuetką „Przeglądu Leśniczego” wyróżniono Piotra Kacprzaka, zastępcę dyrektora ds. gospodarki leśnej w RDLP w Radomiu. Nagroda stanowi wyraz uznania dla jego bogatej i ponadprzeciętnej działalności zawodowej, społecznej oraz dorobku publikacyjnego z zakresu historii leśnictwa.

Podkreślono jego kierowanie przez ponad 12 lat pionem gospodarki leśnej w radomskiej dyrekcji. Do dokonań Piotra Kacprzaka można też zaliczyć pracę na rzecz programu zachowania leśnych zasobów genowych, programu rozwoju szkółkarstwa leśnego oraz udział przy tworzeniu obecnie obowiązujących Zasad hodowli lasu.

Fot. arch. "Przeglądu Leśniczego"

Tytuł „Leśnej Instytucji Roku 2018” i Dębowa Statuetka „Przeglądu Leśniczego” za blisko 100-letnią historię, bogatą w wiele znaczących wydarzeń o charakterze wydziałowym, uczelnianym, a także krajowym przypadły z kolei Studenckiemu Kołu Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W uzasadnieniu pokreślono szczególnie kształtowanie aktywnych postaw u wielu roczników studentów poprzez m.in. organizację obozów naukowych, pobudzanie aktywności społecznej studentów leśnictwa, zaangażowanie związane z upamiętnianiem historii wydziału leśnego i koła leśników. 

Władysław Kusiak
Przewodniczący Kapituły