Ochrona ppoż. - Naradzają się i ćwiczą

13 maja 2019 10:07 2019 Wersja do druku

Wysoce palny początek tegorocznego sezonu pożarowego w lasach udowadnia, że zawsze jest miejsce na usprawnienia i konsultacje. W obliczu coraz suchszych sezonów wegetacyjnych Lasy Państwowe nie spoczywają, a specjaliści od tej dziedziny ochrony lasu spotkali się na początku kwietnia w Orzechowie Morskim (woj. pomorskie, ośrodek „Leśnik” RDLP w Szczecinku). Tematów do omówienia było sporo.

Fot. arch. LOPL IBL

Nie obyło się bez podsumowania ubiegłorocznych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w Lasach. Odnotowano niecałe 3 tys. pożarów, najwięcej w marcu i kwietniu. Główną przyczyną powstania ognia, niestety i jak zwykle, były podpalenia – 34%, a 60% pożarów dotyczyło drzewostanów starszych klas wieku. Największy ubiegłoroczny pożar miał miejsce na terenie RDLP w Szczecinku i objął 13 ha lasu.

W planach na ten rok dominują klasyczne już akcje prewencyjne i profilaktyka poprzez edukację, utrzymanie higieny lasu, wyorywanie dodatkowych pasów ppoż. Nie zabraknie jednak usprawnień, o czym świadczy realizacja projektu „Rozwój łączności w LP – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej”. Dzięki niemu radiokomunikacja wewnątrz LP wejdzie na nowy poziom analogowo-cyfrowy, ale stanie się też kompatybilna z pasmami pozostałych służb ratowniczych, co jest kluczowe dla sprawnego prowadzenia akcji gaśniczych na terenach leśnych. Nowa sieć pokryje 95% powierzchni Polski, a utworzy ją 818 stacji bazowych i 5600 radiotelefonów. Podczas narady omówiono także możliwość zatrudnienia pracowników PAD-ów na umowę o pracę.

System ochrony ppoż. lasów w 2018 roku
659 dostrzegalni przeciwpożarowych, ponad 7 tys. punktów czerpania wody, 28 leśnych baz lotniczych, 355 lekkich samochodów patrolowych, 138 punktów meteorologicznych, 6,5 tys. radiotelefonów. Samoloty uczestniczyły w 2018 r. w gaszeniu ponad 800 pożarów i 190 zagrożeń. Wykonały 3 tys. zrzutów wody.
Nieco dalej na południe, w Nadleśnictwie Karwin (RDLP w Szczecinie), 2–4 kwietnia teorię przekuwano w praktykę w ramach ćwiczeń „Ognista Puszcza 2019” – największych od lat wspólnych manewrów PSP i LP. Scenariusz zakładał istnienie na terenie Puszczy Noteckiej fikcyjnego państwa Lubslandia, gdzie w wyniku rozległych pożarów lasu doszło do uruchomienia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, który sprawdził się już w ub. roku podczas pożarów w Szwecji. Na pomoc fikcyjnemu państwu ruszyły moduły GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles, naziemne zwalczanie pożarów lasu z użyciem pojazdów) z Wrocławia, Poznania i Szczecina. Pozoracja objęła ewakuację operatora z dostrzegalni ppoż., wydostanie przy pomocy śmigłowca strażaków uwięzionych w ogniowej pułapce, a także pilota samolotu, który podczas nocnej akcji gaśniczej zawisł na drzewie. W sumie w ćwiczeniach uczestniczyło 400 strażaków i 120 samochodów gaśniczych z woj.: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, samolot „Dromader”, śmigłowiec, a także sprzęt leśny i zulowcy. Nie zabrakło oczywiście sił policji, ratowników medycznych, LP i reprezentacji Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, które uczestniczyły w pracach sztabu. 

SLV.