Ochrona przyrody - Wymieranie gatunków przyspiesza

11 czerwca 2019 15:19 2019 Wersja do druku

Międzynarodowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES), działająca pod auspicjami ONZ, opublikowała raport „Światowe szacunki ekosystemowe”. Praca nad liczącą 1,5 tys. stron publikacją zajęła grupie 145 ekspertów przeszło trzy lata i opiera się o 14 tys. dokumentów naukowych i rządowych, a także o wiedzę ludów tubylczych i lokalnych społeczności.Głównym celem raportu była analiza wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne. Naukowcy donoszą, że dzisiaj zagrożonych wyginięciem jest milion gatunków roślin i zwierząt. Groźba dotyczy 40% płazów, 33% koralowców i 1/3 wszystkich ssaków morskich. Od końca XIX w. o 20% spadła stwierdzana obecność gatunków rodzimych w większości siedlisk lądowych, a newralgiczne okazało się ostatnie pół wieku, podczas którego podwoiła się liczba ludzi na Ziemi. Zmiany środowisk dotyczą 75% ekosystemów lądowych i 66% morskich, utracono 85% mokradeł, a powierzchnia miast podwoiła się od 1992 roku. 1/3 zasobów słodkiej wody zużywana jest zaś na potrzeby upraw i hodowli zwierząt. Od 1980 r. 10-krotnie wzrosło zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, a co roku do wód jest odprowadzanych 300–400 mln ton ścieków przemysłowych.


Powierzchnia miast na świecie od 1992 r. wzrosła dwukrotnie
Fot. www.pxhere.com

Stan zdrowia ekosystemów, od których zależą ludzie i wszystkie inne gatunki, pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek. Podkopujemy fundamenty naszych gospodarek, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i jakości życia na całym świecie – alarmuje przewodniczący IPBES Robert Watson. 

Red.