Lasy prywatne - Nagroda im. Kazimierza Szeptyckiego

12 lipca 2019 11:37 2019 Wersja do druku

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa zyskują uwagę coraz szerszego grona specjalistów. Wśród nich wyróżnia się Piotr Gołos (na fot. w środku ), któremu Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów 12 maja wręczyło nagrodę im. Kazimierza Szeptyckiego – na początku XX w. prezesa Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, leśnika i właściciela lasów, realizatora nowoczesnych nauk leśnych.Fot. Jakub Słowik

Zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa przysłużył się wkładem naukowym w badania związane z szeroko rozumianą problematyką lasów prywatnych w Polsce. – Można powiedzieć, że jest on w pewnym sensie osobą, która na przełomie XX i XXI w. zapoczątkowała badania ich zwiększającego się potencjału – wygłoszono w laudacji na seminarium „Lasy prywatne w Polsce” w SGGW w Warszawie. Oprócz licznych prac naukowych na tym polu należy wymienić praktyczne poradniki, przy których pracował: „Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych” (2009), będący efektem realizacji projektu finansowanego przez dawny Komitet Badań Naukowych, oraz „Poradnik właścicieli lasów” (2011) przygotowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2012 r. dwukrotnie opublikował cykl artykułów w miesięczniku „Drwal” nt. lasów prywatnych w Polsce.

Dziwne może się wydawać, że to resort rolnictwa de facto jest odpowiedzialny za sprawy związane z lasami prywatnymi, a nie Ministerstwo Środowiska. Przez to właśnie borykamy się z brakiem chętnych na finansowanie badań naukowych związanych z produkcyjnością lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – przekonywał laureat w trakcie swojej prezentacji. Przedstawił podczas niej studentom, kadrze naukowej, leśnikom i samym zainteresowanym wyniki najnowszych, jeszcze niepublikowanych badań.

SLV.