Polityka - Ministerstwo do podziału

29 listopada 2019 13:00 2019 Wersja do druku

W piątek 15 listopada odbyła się uroczystość powołania nowego (choć niemal w starym składzie) rządu, na czele którego ponownie stanął premier Mateusz Morawiecki (tymczasowo obejmując także tekę ministra sportu).Niemałe zdziwienie czeka tych, którzy zajrzą na stronę Ministerstwa Środowiska w poszukiwaniu nowego ministra. Znajdą ich tam bowiem aż dwóch! Ministrami zostali Michał Kurtyka i Michał Woś. Pierwszy jako minister, drugi jako minister-członek Rady Ministrów. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej tyle, że Michał Woś nie jest jeszcze formalnie ministrem środowiska i na swój resort będzie musiał chwilę zaczekać (popularnie mówi się o ministrze bez teki, który realizuje konkretne, powierzone mu zadania, nie kierując resortem). – Minister Kurtyka jest ministrem klimatu. Objął dział administracji rządowej, za który dziś odpowiada minister środowiska – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. – Po zmianie ustawy o działach administracji rządowej (ma to nastąpić w przeciągu maksymalnie dwóch miesięcy, przyp. red.) minister Kurtyka pozostanie ministrem klimatu, a minister Woś zostanie ministrem środowiska – wyjaśnił.


Dotychczasowy minister środowiska Hentyk Kowalczyk przekazał resort w piątek 15 listopada aż dwóm nowym ministrom - Michałowi Kurtyce i Michałowi Wosiowi
Fot. arch. MŚ

Kiedy będzie ogłoszony kształt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, poznamy również szczegółowo obszary działalności obu ministrów po podziale resortu. Rzecznik rządu już dziś studzi jednak spekulacje: – Lasy Państwowe, kwestia parków narodowych, mniej więcej te obszary będą w Ministerstwie Środowiska, czyli u pana ministra Wosia, natomiast u pana ministra Kurtyki kwestie klimatyczne, przede wszystkim związane z kwestiami negocjacji z UE. Rzecznik poinformował także, że na razie to minister Kurtyka wprowadzi się do gmachu resortu.

Kim jest najmłodszy pośród ministrów (zaledwie 28-letni) Michał Woś? To polityk wywodzący się z partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, absolwent studiów prawniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze kroki w polityce stawiał jako samorządowiec w rodzinnym Raciborzu. W latach 2017–18 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie doradzał ministrowi Ziobro w kwestiach informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, spraw rodziny i nieletnich oraz zakładów poprawczych. Później był pełnomocnikiem ministra. W czerwcu br. został powołany na ministra bez teki. Powierzono mu działania z zakresu pomocy humanitarnej (zastąpił wówczas Beatę Kempę, która została europosłem). W styczniu 2019 r. uznano go jednym z najbardziej wpływowych prawników 2018 r. w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” (znalazł się na 12. miejscu 50-osobowej listy).

Michał Kurtyka, od 2016 r. wiceminister energii, później (od 2018 r.) środowiska, a także pełnomocnik rządu ds. ubiegłorocznego szczytu COP24 w Katowicach. W nowym resorcie zajmie się takimi kwestiami jak polityka klimatyczna, czyli realizacja międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji CO2 i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Oprócz gospodarowania odpadami resort obejmie też pieczę nad programami „Czyste powietrze” i „Mój prąd”, a także NFOŚiGW.

Tak czy inaczej, Lasy Państwowe pozostaną w pieczy Ministerstwa Środowiska. Nie potwierdziły się tym samym doniesienia o włączeniu LP do nowo powołanego Ministerstwa Aktywów Państwowych, mającego nadzorować spółki Skarbu Państwa, na którego czele stanął wicepremier Jacek Sasin.

SLV., UZ