Technikum Leśne w Tucholi - Praktyki w Irlandii – podsumowanie

4 marca 2020 14:51 2020 Wersja do druku

24 października ub. roku w Tucholskim Centrum Aktywności Zawodowej odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt „Ponadnarodowa mobilność dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, mający na celu pozyskanie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych poprzez odbycie zagranicznego stażu. Całkowity koszt dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017–19 wyniósł 595 115,24 zł.

Podczas dwugodzinnego spotkania koordynatorzy wraz z nauczycielami przygotowującymi grupy do wyjazdu oraz opiekunami podsumowali przedsięwzięcie od strony merytorycznej, podkreślając, jak istotne w dzisiejszych czasach są takie metody nauki. Uczestnicy projektu – obecnie uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum Leśnego w Tucholi – przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące czterotygodniowego stażu, który odbył się w trakcie wakacji letnich w 2018 i 2019 r. w miejscowości Sligo w Irlandii.

Zarówno opiekunowie, jak i młodzież podzielili się wrażeniami i wspomnieniami ze szmaragdowej wyspy oraz przypomnieli bardzo inspirujące zajęcia praktyczne, a także wykłady z takich chociażby dziedzin jak ornitologia, socjologia, obróbka drewna czy chiropterologia, odbywających się na terenie Longford Demense Wood w miejscowości Beltra. W bardzo ciepłych słowach wypowiadali się o irlandzkich gospodarzach (Yvonne i Declan Foley) oraz chwalili sobie pobyt u rodzin goszczących, który miał wpływ na usprawnienie umiejętności językowych i wymianę doświadczeń kulturowych.

Nie można zapomnieć, że uczniowie w trakcie zagranicznego stażu nauczyli się również pracy zespołowej, zdobyli bezcenne doświadczenie w zakresie radzenia sobie ze stresem podczas pracy za granicą. Innymi słowy, zdobyli wiele kluczowych kompetencji: stali się bardziej kreatywni, pokonali bariery językowe i nauczyli się samodzielności. Poza rozwijaniem podstawowych kompetencji społecznych mieli też możliwość porównania rynku pracy w Irlandii z zatrudnieniem w Polsce, dzięki czemu stali się bardziej konkurencyjni. Wartością dodaną stażu były rozliczne wycieczki (Dublin, Donegal, Moherowe Klify) oraz zajęcia prowadzone przez rdzennych użytkowników języka angielskiego.

Błażej Wilkowski
(koordynator projektu)