Koło Naukowe Leśników - SGGW 100-lecie studenckiej działalności

5 marca 2020 15:09 2020 Wersja do druku

Uczniowie uczelni wyższych od zarania dziejów byli swoistą elitą społeczeństwa, która sama potrafiła się zorganizować i o siebie zadbać. Dzisiaj spuściznę tej zaradności przejęły studenckie koła zainteresowań, wśród których setnym jubileuszem poszczycić się może Koło Naukowe Leśników SGGW. Uroczyste obchody okrągłej rocznicy odbyły się 17 stycznia.Wielu wychowanków Koła pozostało w kręgu nauki. Zdjęcia ze studenckich wypraw przywołały u wielu osób miłe wspomnienia
Fot. Jakub Słowik

Studenci działający w KNL, a jest ich obecnie ok. 150, mogą się pochwalić nie tylko wiekową tradycją. Ich działalność jest od lat wysoko oceniana i w rankingu kół całej SGGW zapewnia przyszłym leśnikom miejsce na podium. U zarania swojej działalności, której już wtedy towarzyszyły łamy „Lasu Polskiego”, relacjonując poczynania studentów, Koło pełniło funkcję samopomocy studenckiej, organizowało materiały dydaktyczne i środki do nauki. Dzisiaj to największe grono na uczelni, zakresem działalności wybiegające nawet poza granice kraju. Zrzeszeni w sekcjach m.in. botaniki leśnej, biometrii, entomologii, ornitologii, urządzania czy użytkowania lasu, aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych i pod okiem opiekunów prowadzą obserwacje przyrodnicze. –Muszę przy-znać, że wydział leśny szczyci się funkcjonowaniem naszego koła naukowego – przyznał z dumą Henryk Żybura, dziekan warszawskiego wydziału leśnego. – W lesie przybywa problemów i wyzwań, dlatego potrzebni są nam młodzi i zaangażowani ludzie, którzy stawią czoła wyzwaniom – dodawał podczas jubileuszu prof. Tomasz Borecki.

Osiągnięcia studentów dostrzegają nie tylko władze uczelni, ale też Lasy Państwowe: – Myślimy nad programem małych grantów w ramach puli przeznaczanej przez Lasy Państwowe na badania naukowe. Byłaby to szansa dla ambitnych studentów – zdradził Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych.

SLV.