Ochrona przyrody - Zwierzęta w parkach narodowych

14 kwietnia 2020 14:55 2020 Wersja do druku

Na łamach czasopisma naukowego „Journal of Environmental Management” ukazała się publikacja zespołu 29 naukowców, w tym z Polski, poświęcona zarządzaniu populacjami dzikich zwierząt w europejskich parkach narodowych.

Badacze podjęli się zadania porównania stanu prawnego i ochrony przyrody w całej Europie, jej dostosowania do potrzeb dzikich zwierząt, oceniając to na podstawie podobieństwa warunków parku do środowisk naturalnych. Oceniano skład gatunkowy zwierząt, stosunek roślinożerców do drapieżców, obecność gatunków obcych i ingerencję człowieka w populacje.

Fot. www.stock.adobe.com

Na tle Europy polskie parki narodowe plasują się w połowie stawki pod względem ingerencji w naturalne procesy, zaś złożoność zespołu zwierząt została oceniona nieco powyżej średniej. Najważniejszym wnioskiem płynącym z publikacji jest jednak potrzeba ujednolicenia polityki ochrony w parkach narodowych na przestrzeni Starego Kontynentu. W Europie brakuje ustandaryzowania przepisów określających postępowanie z kopytnymi na obszarach chronionych. Zdarza się bowiem tak, że cel ochrony procesów naturalnych stoi w sprzeczności z ochroną zwierząt. Zarządzający parkami narodowymi sięgają wówczas po różne środki, zależnie od lokalnych potrzeb. Naukowcy podnoszą jednak, że brak usystematyzowania polityki w tym zakresie doprowadził do poważnych różnic w zarządzaniu dziką przyrodą na obszarze Europy. Dlatego niezbędne jest wypracowanie jednolitych zasad ochrony dzikich zwierząt, które odpowiadałyby standardom IUCN dla obszarów chronionych. 

SLV.