Ochrona przyrody - Unijna inicjatywa dla bioróżnorodności

14 kwietnia 2020 15:28 2020 Wersja do druku

Z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody 3 marca Komisja Europejska uruchomiła w Monako nową globalną koalicję na rzecz bioróżnorodności. Za pośrednictwem tej kampanii informacyjnej Komisja wzywa do większej mobilizacji w zakresie uświadamiania o konieczności ochrony zasobów przyrodniczych.Przed kluczowym szczytem Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie bioróżnorodności w październiku 2020 r. oczekiwane jest ustalenie nowych globalnych ram na rzecz ochrony i przywracania dobrego stanu przyrody. Są to decyzje równie konieczne jak porozumienie paryskie skupiające się na kryzysie klimatycznym.

Fot. www.stock.adobe.com

Komisja zwraca się do wszystkich parków narodowych, akwariów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, muzeów historii naturalnej i nauki, aby połączyły siły oraz zwiększyły świadomość społeczną nt. kryzysu naturalnego.

Kryzys różnorodności biologicznej jest istotnym elementem zmiany klimatu. Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej nie tylko ocali przyrodę dla przyszłych pokoleń, ale także pomoże przeciwdziałać zmianie klimatu i pozwoli uniknąć negatywnych skutków dla naszej żywności, zdrowia i gospodarki. Musimy pilnie podjąć globalne działania, bo w przeciwnym razie jedyną szansą na zobaczenie przyrody pozostaną ogrody zoologiczne i botaniczne. Byłoby to porażką całej ludzkości – przekonuje Komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

Komisja zachęca również władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, naukowców i obywateli do odegrania swojej roli w podnoszeniu świadomości przed COP25. Globalna koalicja będzie stanowić uzupełnienie koalicji „World aquariums #ReadyToChange to #BeatPlastic-lution” powstałej w 2017 r., która zgromadziła ponad 200 akwariów w 41 krajach, aby zwiększyć globalną świadomość nt. odpadów morskich. Jeszcze w tym miesiącu zaś KE ogłosi nową strategię UE na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w celu zabezpieczenia i przywrócenia dobrego stanu przyrody w Europie.

Red.