Związki zawodowe - Płace pójdą w górę

14 kwietnia 2020 15:32 2020 Wersja do druku

Od pierwszego lipca o 50 zł wzrośnie zasadnicze wynagrodzenie na punkcie w Lasach Państwowych – to najważniejszy skutek negocjacji, jakich 28 lutego podjęli się przedstawiciele związków zawodowych i DGLP. Obu stronom, wśród których interesy pracowników reprezentowali działacze Związku Leśników Polskich w RP, NSZZ „Solidarność”, „Solidarność 80”, ZZ Budowlani, ZZ Pracowników Technicznych Leśnictwa, udało się wypracować kompromis, dzięki któremu stawka wyjściowa płac wyniesie 1550 zł.

Do dalszych osiągnięć negocjacji można zaliczyć uruchomienie awansów dla 1/3 pracowników jednostki organizacyjnej (po 350 zł na zatrudnionego) i wypłatę nagród za pierwszy kwartał br. po jego rozliczeniu. Zwiększeniu, o jeszcze nieokreśloną kwotę do poziomu z ub. roku, ulegnie też pula nagród. Nie zostanie jednak wypłacona nagroda roczna za miniony rok. Uzależniona jest ona wyłącznie od decyzji dyrektora generalnego, dlatego związkowcy nie mają tu pola do negocjacji.

Fot. www.stock.adobe.com

Zdaniem obu stron wypracowane porozumienie jest adekwatne zarówno do potrzeb pracowników, jak i wyzwań stojących przed pracodawcą, aczkolwiek nie można ukryć, że wywalczona podwyżka nie jest nad wyraz wysoka. –To wzrost płac o 3–4%, podczas gdy w działach administracji publicznej to ok. 6%. Dobrze jednak, że udało się tę sprawę ruszyć, bowiem nasze zarobki były zabetonowane od 2017 r. – komentuje przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata.

O ile podwyższenie inflacji i ogólny wzrost kosztów życia dają się we znaki leśnikom, podobnie jak wciąż nieuregulowana sprawa kilometrówki, o tyle LP muszą się mierzyć z wyzwaniami rzucanymi przez rynek. A ten jest niepewny – ubiegłoroczny plan finansowy udało się wykonać, uzyskując przychody na poziomie 9,1 mld zł i koszty 8,75 mld zł, Lasy muszą być jednak przygotowane na chudsze lata. Już teraz na rynku europejskim czuć nadmiar surowca drzewnego, a trwająca pandemia koronawirusa już ogranicza dynamikę na chłonnym rynku produktów drewnopochodnych. Stabilizacja przychodów po uprzątnięciu skutków klęski z 2016 r. spotyka się ze zwiększeniem kosztów działalności. Podwyżki generują zaś ich stały wzrost, co wyjaśnił na spotkaniu naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP Jarosław Piekutin. –Każdy wzrost stawki wyjściowej o 10 zł na punkcie to dla LP rocznie dodatkowy koszt 18,75 mln zł, o 20 zł – 37,5 mln zł, o 50 zł – 94 mln zł – wyjaśniał, dodając, że same awanse w tym roku będą kosztowały 72 mln zł. Skłania to jednak do szukania miejsc możliwej redukcji kosztów. – Podniesienie stawki to jednak najlepsza opcja w negocjacjach płacowych, gdyż dotyka wszystkich zatrudnionych bez względu na stanowisko – przekonuje Jarosław Szałata.

SLV.